I de virtuelle samhandlingsområdene kan studenter jobbe sammen med 3D–objekter, for eksempel en hjertemodell eller et molekyl, skrive sammen på tavla, dele dokumenter og se på 360-graders videoer sammen. Illustrasjon: Eksperter i Team

Deler tavle på 30 mils avstand

Nicklas sitter 300 kilometer unna. Han vinker og rekker deg et kritt. Du griper det og tegner på tavla.

VIRTUELL VIRKELIGHET: Gemini er hos NTNU på Dragvoll i Trondheim, mens student Nicklas Nilsen er i Gjøvik. Akkurat nå er han et grønt fjes og to gestikulerende hender. Han viser deg hvordan vi kan samarbeide ved hjelp av virtuell virkelighet.

To EiT-grupper i Trondheim jobber sammen med EiT-studentene i Gjøvik i VR. Foto: Eksperter i Team

3D-hjelmen er på, øreproppene sitter i og ved hjelp av gripehendene kan du både bevege deg rundt i rommet og interagere med de forskjellige objektene som finnes i det. Den kua kan du ikke løfte opp, men den terningen kan du kaste bortover gulvet. Krittet fungerer som det skal, og den stangen vil du helst ikke ha i hodet.

Etter noen minutter takker vi hverandre, og så er det av med VR-hjelmen og tilbake til hvite vegger igjen. Vi er i laboratoriet med det lange navnet Livslang læring VR-lab ved Institutt for pedagogikk og livslang læring.

Samarbeid i tre byer

Arbeidet ved NTNU er knyttet opp mot Eksperter i Team, et studieemne der studenter blant annet lærer å samarbeide.

EiT check-in: Planlegging av gruppeaktiviteter i Trondheim og Gjøvik på den virtuelle tavlen. Illustrasjon: Eksperter i Team

– Dette skal vi bruke i fremtidens Eksperter i Team. Vi har allerede tre grupper fra Eksperter i Team i Trondheim og Gjøvik som har jobbet sammen i VR. En av gruppene har utviklet et laserspill i VR som skal fungere som en «isbryter» slik at NTNU-studenter som møtes i VR skal ha det sosialt og gøy, sier førsteamanuensis Ekaterina Prasolova-Førland ved Institutt for pedagogikk og livslang læring.

Hun har sammen med samarbeidspartnere fra Gløshaugen, Øya og Gjøvik fått støtte på 1 milllion kroner fra Eiendomsavdelingen ved NTNU til å etablere innovative læringsarenaer, både fysiske og virtuelle, for å styrke samarbeid på tvers av NTNUs campuser.

Dette ble svært så aktuelt da NTNU utvidet til Gjøvik, Ålesund og flere steder i Trondheim. Nå skal folk i tre byer samarbeide best mulig. Her kommer altså denne samarbeidssimulatoren inn.

Det er morsomt, men kan det brukes til noe?

Mange ulike verktøy

– Studentene ved Eksperter i Team har allerede brukt den virtuelle læringsarenaen for å samarbeide med studentene i Gjøvik, de har brainstormet på tavla og delt dokumenter og så videre, sier Prasolova-Førland.

EiT check out: Gjennomgang av dagens resultater mellom gruppene i Trondheim og Gjøvik. Illustrasjon: Eksperter i Team

En av gruppene har utviklet et byggesett der de sammen kan utvikle 3D-modeller for undervisningsformål, for eksempel 3D-molekyler.

– Det er klart at noen typer samarbeid er bedre egnet for andre verktøy, men de får større følelse av å være sosialt til stede i VR, sier Prasolova-Førland. – Vår oppgave blir å finne formelen eller oppskriften for det optimale samarbeidet mellom campuser: X deler VR +y deler andre verktøy som Skype og Google docs og z deler gammeldagse møter ansikt til ansikt.

(x*VR+ y*andre verktøy+ z*gammeldagse møter)

Virtuell virkelighet skal være en del av løsningen. For denne teknologien er fremdeles nokså fersk, og mulighetene i fremtiden er mange. En annen løsning er AR, utvidet virkelighet, der data fra den fysiske verden kombineres med virtuell data og gir mer informasjon.

Potensial

Demoer viser et potensial, der du kan sitte på havbunnen og se en virkelighetstro hval svømme forbi, mens spill som Until Dawn: Rush of Blood kan gi klovneskrekk til den mest ihuga sirkustilhenger. Det er blant annet et spørsmål om tid. Og finansiering. Og vilje til å ta i bruk nye metoder.

Gigantene som Facebook, Microsoft, Ford og Samsung satser tungt på den nye teknologien. For eksempel bruker Samsung VR til å trene opp nye fabrikkarbeidere.

Mathworld: En annen EiT-gruppe har utviklet en VR-app for matematikkundervisning for 8. klasse der elevene kan lære om volumer. Illustrasjon: Eksperter i Team

NASA og andre aktører har VR-simulatorer for arbeidssituasjoner som er for farlige eller vanskelige å trene på til daglig. De kan for eksempel gjenskape den internasjonale romstasjonen for trening av astronauter.

I Ford Immersive Vehicle Environment kan brukere, ingeniører, designere og andre spesialister jobbe sammen for å utvikle prototyper til nye biler, og ikke minst spare store pengesummer.

Flere kommersielle aktører, spesielt bilprodusenter, har tatt det i bruk, for å få fart på produktutviklingen og senke kostnader.

Også her i Norge

– VR brukes også til smertelindring i flere sammenhenger, blant annet har vi et eget prosjekt på gang med St. Olavs Hospital, sier Prasolova-Førland.

Elverum-skolen i Hedmark har tatt VR i bruk for å lære matte. Også ved NTNU forskes det på matteundervisning i VR.

Kronprinsen prøvde matematikk-appen under World Cup i Granåsen i mars. Foto: Eksperter i Team

For eksempel har en av gruppene i NTNU Eksperter i Team-landsbyen «VR/AR i læring og trening» utviklet en app for å lære seg matte i 8. klasse som kronprinsen prøvde under World Cup i Granåsen i mars. En masterstudent skal forske videre på matematikkundervisning i VR.

Andre grupper fra landsbyen utviklet VR/AR-apper for naturfagundervisning og til bruk hos lærlinger ved Nordbohus.

Kanskje arkitekter kan samarbeide om å utforme et hus og eksperimentere med å flytte rundt på ulike rom?

Allerede nå kan du se konturene av at dette kan brukes når grupper på fysisk ulike steder skal planlegge noe sammen som krever noe nær håndfaste demonstrasjoner.

Kanskje byplanleggere kan få et inntrykk av hva som skjer når du påvirker byen ved å sette opp nye bygninger eller rasere en park? Trondheim kommune har allerede en prototype til en slik VR-løsning på plass.

Fantasien setter begrensningene når tid, finansiering og vilje er på plass.

Deling av diagrammer. Illustrasjon: Eksperter i Team

Studenter og lærere står klar

Dette er et arbeid under utvikling. Nicklas Nilsen har levert masteroppgaven sin, men 2 nye masterstudenter er klare til å fortsette arbeidet.

– Hensikten med prosjektet er å undersøke i hvilken grad studentene kan utvikle ferdigheter i å samarbeide gjennom et virtuelt samarbeid. Dette er nyttig kunnskap for et universitet med campus i flere byer, sier Bjørn Sortland, leder for EiT-staben.

– Samarbeidet om virtuell virkelighet med Trondheim gir oss muligheten for å samarbeide på nye måter, mener Simon McCallum ved NTNU i Gjøvik.

– Målet er å gjøre NTNU til et fysisk sentrum i Norge for virtuell virkelighet, forklarer førsteamanuensis Prasolova-Førland.

Hun er involvert i alt fra utdanning av studenter og trening på ulykker til en svømmetur blant laks i oppdrettsmerdene. Samtidig har hun startet et eget VR-nettverk for kvinner i Norge og skal lede prosjektet Virtuell praksisplass med tildeling fra NAV, der målet er å få ungdom i arbeid ved hjelp av VR/AR-teknologi med spillelementer. 

Alt i en virkelighet som ikke finnes. Men som nesten finnes likevel.