Ny forskning viser at det neppe er et smart trekk å kutte forskning når det går trått. Foto: Thinkstock

Forskning lønner seg mest i krisetider

Bedrifter som satser på forskning greier seg langt bedre i krisetider. De selger rett og slett mye mer.

KRISE: Flere bedrifter kutter i forskningen når markedet blir strammere. Ny forskning viser at det neppe er et smart trekk.

– Effekten av forskning er klart større i krisetider, sier professor Øystein Moen ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU.

En forskningsgruppe ved NTNU har fulgt 247 små og mellomstore eksportbedrifter over en tiårsperiode, blant annet gjennom 2008 da finanskrisen slo til.

Resultatene viser at det er stor forskjell på utviklingen i bedriftenes salgsvolum i krisetider. Illustrasjon: Journal of High Technology Management Research

Resultatene viser at det er stor forskjell på utviklingen i bedriftenes salgsvolum i krisetider. (Se graf.)

Størst effekt under finanskrisen

Forskningsintensive bedrifter, altså de som satser mye på forskning, har langt bedre utvikling i salgstallene sine gjennom hele perioden enn bedrifter som ikke satser så mye.

Forskjellen mellom bedriftene som satset mye på forskning og øvrige bedrifter ble markert forsterket under finanskrisen i 2008. Resultatene tyder på at mye forskning bidrar til både konkurransekraft og stor omstillingsevne.

To grunner

– Antakelig skyldes dette to effekter, sier professor Moen.

Det ene grunnen er rett og slett at bedrifter som satser mest på forskning allerede er de som er mest konkurransedyktige. I gode tider er det ofte plass til flere aktører, også dem som ikke satser så mye på å utvikle seg. I krisetider er det gjerne de mest konkurransedyktige selskapene som klarer seg best. I et trangt marked siles de svakeste aktørene vekk.

Men dette er nok ikke den eneste grunnen. En annen grunn er nok at forskning og utvikling gir en bedrift en annen kultur.

– Selve forskningsprosessen gir sannsynligvis en effekt. Bedriftene blir vant til å tenke utvikling, til å skape noe nytt. Det gir dem en bedre posisjon i krisetider, mener professor Moen.

Slike bedrifter har en annen kultur for omstilling, og dermed til å foreta de nødvendige grepene straks det blir nødvendig.

Forskning lønner seg. Det gir rett og slett mer penger. Foto: Thinkstock

Ikke lurt å stagnere

NTNU er blant dem som merker at det er mer vrient å få med seg bedrifter på laget når markedet er trått. Det kan se ut som en enkel løsning å sette utviklingsarbeid på vent når det er trange tider.

– Sannsynligvis er ikke det så lurt, sier professor Moen.

Nå er det nok litt bukken og havresekken over dette. Hva annet skulle forskere si enn at forskning lønner seg? Men samtidig er resultatene såpass tydelige at effekten tilsynelatende er helt klar.

Blant bedriftene som har satset mye på forskning er Ulstein-gruppen, som blant annet er store innenfor skipsdesign og –bygging av skip, spesielt innenfor petroleumssektoren. Etter at store deler av petroleumsmarkedet offshore falt bort, har Ulstein isteden satset på cruisebåter og fartøy som skal betjene vindparker til sjøs. De gjør det godt, tilbyr nytt design og inngår kontrakter på bygging av serviceskip.

– Denne omleggingen har de greid rimelig kjapt, sier professor Moen.

Satser nytt

Per Olaf Brett er viseadministrerende direktør i Ulstein Internasjonal. Han kjenner igjen sin egen bedrift i beskrivelsen.

Ulstein har blant annet satset på cruisebåter. Illustrasjon: Ulstein

– Nyskaping og innovasjon er svært viktige virkemidler i Ulsteins søken etter bærekraftig suksess. Nyskaping og innovasjon får vi til når vi vedlikeholder og videreutvikler kunnskapen og erfaringen vår, mener Brett.

Forskning i nært samarbeid med akademia er viktig for å skaffe ny kompetanse og greie å omgjøre nye ideer til konkret forretning. Resultatene fra forskningen er helt i tråd med hans egen erfaring.

– Forskning i bedriftene har innflytelse på selskapenes resultater. Dette er helt i tråd med Ulsteins strategi. Vi satser på forskning og nyskaping nettopp i vanskelige tider. Det er da vi må ruste oss opp for å stå klare til utnytte nye muligheter når markedene snur. Uten forskning og kompetansebygging i vanskelige tider har vi ikke noe springbrett når mulighetene byr seg, understreker Brett.

Masterstudentene Ola Lome og Alf Gunnar Heggeseth sto sammen med Moen bak artikkelen som nå er publisert i The Journal of High Technology Management Research.

Kilde: The effect of R&D on performance: Do R&D-intensive firms handle a financial crisis better? The Journal of High Technology Management Research, Volume 27, Issue 1, 2016, Pages 65–77. Ola Lome, Alf Gunnar Heggeseth, Øystein Moen. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1047831016300062