Bedre planlegging og samarbeid mellom fagene før byggingen starter gjør byggeprosessen billigere og mer effektiv. Foto: Skanska

Nå blir byggeplassen hightech

  • Av
    Publisert 02.12.16
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

Digitale hjelpere inntar byggeplassen. Det gir bedre samarbeid og kortere byggetid.

– Vi ser en helt klar utvikling mot mer robotisering på byggeplassen. Flere prefabrikkerte løsninger er også en ønsket utvikling. Dette øker effektiviteten og reduserer kostnadene, sier Thomas Akselberg Sæve i Skanska.

Entreprenøren har over de siste fire årene ledet forskningsprosjektet SamBIM (Samhandling i byggeprosessen), som har hatt som mål å skape bedre og mer effektivt samarbeid mellom aktørene i byggeprosjekter. Det skal skje gjennom bruk av nye gjennomføringsmodeller og digitale verktøy som for eksempel bygningsinformasjonsmodellering (BIM)- altså digital modellering av et bygg.

ur-bygningen

3D-modellen av denne bygningen på Ås gjorde at hver enkelt fagdisiplin enkelt fikk oversikt over sine arbeidsoppgaver gjennom å sammenlikne modeller av eksisterende bygningskropp og nybygget. Illustrasjon: Skansa.

Med seg i prosjektet har de forskningsinstitusjoner som Fafo, NTNU og SINTEF, samt Statsbygg, Link arkitektur og Multiconsult.

– Gjennom dette prosjektet har vi funnet ut at målrettet bruk av digitale verktøy skaper mer samhandling. Og økt samhandling skaper igjen en mer effektiv byggeprosess, sier Cecilie Flyen i SINTEF.

“BIM-kiosken” – en suksess

Flere byggeprosjekt ble brukt som case i jakten på å finne den optimale samarbeidsformen. Ett av disse prosjektene var Statsbyggs rehabiliteringsprosjekt av Ur-bygget på campus ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås. Der opprettet entreprenøren “BIM-kiosker” i hver etasje på bygget etter krav fra Statsbygg. PC-stasjonene inneholdt 3D-modeller av bygningen slik at hver enkelt fagdisiplin enkelt kunne få oversikt over sine arbeidsoppgaver gjennom å sammenlikne modeller av eksisterende bygningskropp og nybygg.

– 3D-visning av rom med kompliserte løsninger gjorde det enklere å planlegge byggingen og hindret feil i byggeprosessen. I tillegg fikk håndverkerne tilgang til de sist oppdaterte tegningene i prosjektet til enhver tid, sier Sæve.

Skanska var entreprenør under ombyggingen på Ås og “BIM-kiosk”-ideen har høstet annerkjennelse i flere sammenhenger.

Feil avdekkes før bygging

SamBIM prosjektet har også avdekket at samhandling tidlig i byggeprosessen er viktig. Gjennom opprettelsen av et BIG Room med store skjermer og tett samarbeid mellom alt fra entreprenør, arkitekter, rådgivere og byggherre har redusert antall feil under byggingen og ikke minst skapt entusiasme og samhold i gruppa.

SINTEF, Skanska og flere andre samarbeidspartnere deltok i forskningsprosjektet SamBIM. Seniorforsker i SINTEF, Cecilie Flyen og Thomas Akselberg Sæve fra Skanska

SINTEF, Skanska og flere andre samarbeidspartnere deltok i forskningsprosjektet SamBIM. Seniorforsker i SINTEF, Cecilie Flyen og Thomas Akselberg Sæve fra Skanska.

– Jo flere feil og mangler vi klarer å avdekke før byggingen starter, jo billigere og mer effektiv blir byggeprosessen. Samtidig er det klart at partnere føler mer ansvar og eierskap til prosessen når de blir involvert tidlig i prosessen. Alle disse funnene vil vi ta med oss videre, sier Sæve.

Byggebransjen lever under stort kostnads- og tidspress. For å være konkurransedyktig vil prefabrikasjon være et must.

– Under byggingen av Eikefjord barne- og ungdomsskole ble hele trekonstruksjonen ferdigprodusert av leverandøren. Dette gjør byggeprosessen mer effektiv og man øker kvaliteten og reduserer antall feil, sier Sæve, som også røper at de på sikt har intensjon om å bruke mer robotisert arbeidskraft.

– Vi har testet en lift med påkoblet robotarm. Denne roboten borrer alle hull i betongdekket. Dermed sparer vi arbeidskraft, reduserer risikoen for arbeidsulykker og slitasjeskader og på sikt håper vi også at slik teknologi vil bli rimeligere og mer lønnsomt rent økonomisk. Per dags dato er denne oppfinnelsen nokså dyr i innkjøp. Men på sikt er jeg overbevist om at robotisering av enkelte rutinemessige oppgaver vil bli en naturlig del av byggeprosessen, avslutter Sæve.