Med virtuell prototyping kan forskerne raskt finne ut om ett design er bedre enn det andre. Før skipet skal bygges. Illustrasjon: SINTEF

Satser på virtuelle skip i laben

  • Av
    Publisert 06.12.16
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

Ved hjelp av innovative simuleringsverktøy kan alle delene av et skip testes samtidig og under ulike værforhold. Dette er starten på en ny æra innen skipsbygging, mener industrien.

Skipsaktørene VARD og Wilh. Wilhelmsen har begge interesser i at planleggingen og byggingen av skip skal bli bedre og billigere. VARD bygger skip, mens Wilh. Wilhelmsen drifter skip. En ny teknologi, såkalt virtuell prototyping,  kan bidra til dette.

– Virtuell prototyping er starten på en ny æra i hvordan skip utvikles og bygges. Tradisjonelt ble hver enkelt del av båten analysert hver for seg med statiske koblinger. Nå er det mulig å simulere alle delene samtidig og til og med teste båten under realistiske værforhold over lengre tid, sier Henning Borgen fra VARD.

Industri- og forskningssamarbeidspartnere i prestisjeprosjektet Smart Maritime møttes nylig på MARINTEK for å få informasjon om status i SFIen (Senter for Forskningsdrevet Innovasjon).

Her får samarbeidspartnerne i SFI (Senter for forskningsdrevet innovasjon) Smart Maritime et innblikk i laboratoriene til SÌNTEF-selskapet MARINTEK.

Fortsatt behov for fysiske tester

MARINTEKs Trond Johnsen er leder for utviklingen av simuleringsverktøyet Gymir, som skal integrere modeller av alle delene av et skip. Målet er at skipene etterhvert skal kunne testes virtuelt under ulike realistiske operasjonsprofiler og værforhold.

– Her modelleres alt fra rutemønstre og værdata, til skrog, propulsjon og maskineri. Når vi er ferdig med alle delene kan vi teste det fulle skipet virtuelt og dermed avdekke forbedringsmuligheter før bygging, sier Johnsen, som er forskningsleder ved MARINTEK.

Alle delene av et skip kan simuleres samtidig med nye og innovative verktøy.

Alle delene av et skip kan simuleres samtidig med nye og innovative verktøy. Illustrasjon: MARINTEK.

– Er det mindre behov for fysiske modellforsøk når så mye kan testes digitalt?

– Nei, men vi kan se for oss at modellforsøkene i framtida blir enda mer avanserte og i større grad brukt til utvikle og teste de virtuelle modellene. Dette er for så vidt en utvikling som har pågått over tid, men som man forventer at vil akselerere i årene fremover.

Næringslivsaktørene som satt og hørte på var tydelig begeistret.

– Dette kan bidra til en felles tankegang for hele næringen, som øker innovasjonstakten i retning målsetningene om energi-effektivisering og utslippsreduksjon. Jeg synes forskningsmiljøet i SFIen gjør en veldig god jobb. Dette vil bidra til å sparke i gang AS Norge på dette området og øke vår konkurransekraft internasjonalt, sier Borgen.

Han får støtte fra Wilh. Wilhelmsen.

Billigere og bedre skip

– Med slike verktøy kan vi raskt finne ut om ett design er bedre enn det andre. Og dette vil kunne finne sted før skipet bygges. Vi og andre kan spare mye penger på riktig bruk av virtuell prototyping, sier Gunnar Malm Gamlem i Wilh. Wilhelmsen og tilføyer:

– Tidligere har det vært tungvint å teste båter under realistiske værforhold, for eksempel. Mange av testresultatene ble derfor veldig teoretiske og lite nyttige for oss. Nå har utviklingen av slike verktøy kommet så langt at bruken av de ser svært lovende ut, sier han.

Smart Maritime er ledet av MARINTEK og prosjektet vil vare i sju år til. SFIen vil finne svar på hvordan det er mulig å oppnå økt energieffektivitet og reduserte utslipp innen den maritime sektoren. Forskningsprosjekt har store industripartnere som Rolls-Royce Marine, Siemens, Vard, Grieg Star, Solvang, Havyard og Wilh. Wilhelmsen.