Det er ofte bare fiskefileten som blir til mat. I den havgående hvitfiskflåten blir så mye som 92 prosent av restråstoffet kastet.

Store deler av fisken kastes

Hvert år går 340.000 tonn utnyttbart råstoff fra hvitfisk rett i havet. Men nå har fiskeindustrien funnet løsninger som kan stoppe denne utviklingen.

Forskningsleder i SINTEF Fiskeri og havbruk, Ana Karina Carvajal håper at forskning kan bidra til en mer bærekraftig matproduksjon.

Forskningsleder i SINTEF Fiskeri og havbruk, Ana Karina Carvajal håper at forskning kan bidra til en mer bærekraftig matproduksjon. Foto: Thor Nielsen

Nordic Wildfish har bidratt til å utvikle ny teknologi som kan utnytte 100 prosent av råstoffet fra hvitfisk som torsk, sei og hyse.  I stedet for å kaste hode, slo og resten av fisken, blir den ført inn i en hydrolyseprosess. Der blir bein frigjort. Resten blir en suppe som tilføres enzymer og olje og proteiner skilles ut.

Se videoblogg med Ana Karina Carvajal 

– Hele prosessen skjer om bord i tråleren, som bare har vært på sjøen i to måneder, sier F&U direktør i Nordic Wildfish, Anders Bjørnerem.
Så denne teknologien er helt ny?
– Ja, dette har ingen gjort før og det er veldig artig. Vi har allerede blitt nominert til Teknisk ukeblad sin innovasjonspris for 2016.

Ikke bærekraftig matproduksjon

Selskapet holder til på Valderøya vest for Ålesund og har over lengre tid hatt et tett samarbeid med SINTEF i forbindelse med teknologiutvikling.

– I den havgående hvitfiskflåten blir så mye som 92 prosent av restråstoffet ikke utnyttet. Det er ofte kun fileten fra fisken som blir til mat. Dette er ikke en bærekraftig matproduksjon. Fram mot 2050 vil det være behov for så mye som 70 prosent mer mat på jorda på grunn av stor befolkningsvekst, og da må vi ha som mål å utnytte hele fisken, sier forskningsleder ved SINTEF Fiskeri og havbruk, Ana Karina Carvajal.

I følge en SINTEF-rapport fra 2014, går 340.000 tonn restråstoff fra hvitfisk til spille hvert år. Forskningsstiftelsen mener det er et stort økonomisk potensial for videreforedling til høykvalitets sluttprodukter for fôr og humant konsum.

Viktig med samarbeid

I tråleren Molnes foredles restråstoffet fra hvitfisk via enzymatisk hydrolyse til verdifull protein, aminosyrer og fiskeolje. Flere teknologier er utviklet og tilpasset plassering om bord i en ombygget tråler.

– Gjennom et godt samarbeid mellom forskere og industrien, vil mange løsninger for bedre utnyttelse av fisken være på plass innen to til fire år. Vi synes det er gledelig at enkelte deler av industrien allerede nå har tatt steget inn i en mer bærekraftig matproduksjon, sier Carvajal.