Kampflybasen på Ørlandet skal bli mer miljøvennlig. Her F16. Foto: Nils P. Skipnes,Luftforsvaret, Forsvaret

Grønnere flystasjon på Ørlandet

  • Av
    Kortnytt publisert 23.08.16
    Kommunikasjonsrådgiver ved Institutt for energi- og prosessteknikk, NTNU

Forsvaret bygger ut Kampflybasen på Ørlandet, og legger om fra oljekjeler til «grønn» varme og kjøling.

ØRLANDET: Da anbudene på prosessanlegget med kontraktsverdi på over 26 millioner skulle evalueres, tok Forsvarsbygg kontakt med NTNU for konsulenthjelp.

De engasjerte førsteamanuensis Natasa Nord ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU. Hun har blant annet jobbet i et 8-årig prosjekt om kvalitetssikring av bygningers energiytelse.

Nord har kvalitetssikret de innkomne forslagene om teknologiske løsninger for kjøling og for oppvarming på flystasjonen. Kampflybasen har en flysimulator som krever kjøling, og målet har vært å utnytte spillvarmen fra denne simulatoren. Basen har en del eldre bygninger som krever mye oppvarming. Også professor Armin Hafner har gitt råd om valg av medium og kompressor for varmepumpene. Byggingen vil starte høsten 2016, og det er planlagt å stå ferdig vinteren 2018.

– Prosessanlegget i den nye energisentralen på kamflybasen er et ambisiøst og flott prosjekt som satser på miljøet, og det har vært svært viktig med tilstrekkelig kvalitetssikring i anbudsrunden! Mange bedrifter konkurrerer om oppdraget, og samtidig er det det mye kompetanse som kreves for gjennomføringen, sier Natasa Nord. – Det er ikke bare-bare å levere en varmepumpe.

Den nye Energisentralen som skal bygges på kampflybasen vil dekke energibehovet til hele Ørland hovedflystasjon med bygningsareal på mer enn 100 000 m2.