NIFs verdier er glede, fellesskap, helse, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd, kan du lese på nettsiden deres. Mon det? Foto: Thinkstock

– NIF-ledelsen bryter med grasrotverdiene

– De må bare legge frem den berømmelige lunsjkvitteringen og innrømme at vel, det ble litt mye sjampanje, mener ledelsesforsker Grete Wennes ved NTNU.

GRASROTVERDIER: Ledelsesforsker Grete Wennes kritiserer Norges idrettsforbunds ledelse for å bryte med egne verdier når de nekter å vise frem reiseregningene sine.

Hvorfor ikke bare levere regningene? Foto: Thinkstock

Hvorfor ikke bare levere regningene? Foto: Thinkstock

– Ledelsen i Norges idrettsforbund skulle etterlevd en nøkternhet og edruelighet i sine valg som står mer i stil med verdiene i breddeidretten, mener professor Grete Wennes som forsker på verdibasert ledelse ved NTNU Handelshøgskolen i Trondheim.

Wennes mener Norges idrettsforbund (NIF) er et godt eksempel på en virksomhet som burde jobbet mer med innholdet i verdiene sine.

Må vises i ledelsens atferd

VG har i vår hatt flere saker om ledelsen i NIF som nektet å utlevere egne reiseregninger. Reiseregningene gir en oversikt over hotellutgifter, representasjonsmiddager, flybillettpriser og lignende.

Avstanden til vaffelstekerne må ikke bli for stor. Foto: Thinkstock

Avstanden til vaffelstekerne må ikke bli for stor. Foto: Thinkstock

Ledelsen ble i mars kalt inn til samtale med kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) for å snakke om hvordan NIF skal fremstå som mer åpen og transparent. Hun uttalte til VG at «vi må ikke komme dit at vi opplever for stor avstand mellom foreldrene som bruker fritiden sin på brakka med vafler, og de sentrale idrettslederne som forvalter pengesekken».

NIFs verdier er glede, fellesskap, helse, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd, kan du lese på nettsiden deres. Wennes mener at ledelsens manglende vilje til å vise frem reiseregningene sine, bryter med flere av disse verdiene.

– Om ikke lederne tror på verdiene og etterlever dem, kan de like godt la være å beslutte dem. Verdiene i en organisasjon må vises først og fremst i ledelsens atferd, sier hun.

«Itj nå som kjæm tå sæ sjøl»

Om lederne går foran og viser uetisk atferd, eller lever på andre måter enn de sier resten av virksomheten skal gjøre, får vi problemer. Foto: Thinkstock

Om lederne går foran og viser uetisk atferd, eller lever på andre måter enn de sier resten av virksomheten skal gjøre, får vi problemer. Foto: Thinkstock

Professor Wennes og doktorgradsstipendiat Idun Garmo Mo jobber nå med et forskningsprosjekt der de undersøker hvordan ledere utvikler og forankrer verdier i virksomheter, og hvordan verdiene får betydning, eventuelt ikke betydning, for virksomheten som helhet.

– Vi har funnet ut at det er «itj nå som kjæm tå sæ sjøl». For å kunne si at du driver verdibasert ledelse, må du legge mye arbeid ned i verdiene og gjøre dem retningsgivende for adferden i virksomheten. Så lenge de bare henger på veggen til pynt, blir det opp det hver enkelt ansatt å definere innholdet i dem, sier hun.

Her er det lederne som sitter med definisjonsmakten. Det vi ser lederne våre gjør, får direkte betydning for hva vi selv gjør. Om lederne går foran og viser uetisk atferd, eller lever på andre måter enn de sier resten av virksomheten skal gjøre, får vi problemer.

– Vi tolker lederne våre hele tiden, og leter etter deres verdier og agenda. Vil de virksomheten og sine ansatte godt, eller handler de mest på egne vegne? De som handler i tråd med verdiene, er forutsigbare og mye mer behagelige å jobbe for, forteller Wennes.

Verdiene må konkretiseres, måles og praktiseres

Verdibasert ledelse er gjerne et konsept for ledelse, men ofte et ideal uten særlig innhold. Om du ikke har peiling på hva verdiene egentlig innebærer, er det ikke noe særlig til verdibasert ledelse.

Når du står overfor et valg i hverdagen, skal verdiene bestemme hvilken retning du skal gå. Illustrasjon: Thinkstock

Når du står overfor et valg i hverdagen, skal verdiene bestemme hvilken retning du skal gå. Illustrasjon: Thinkstock

– Verdier er ofte tvetydige, abstrakte, positive, lette og glade, men når du jobber med dem og hva de betyr, kommer du ofte ut for verdikonflikter – som Norges idrettsforbund står overfor nå, sier Wennes.

Det er lett å være enig i de positive, svevende verdiene, men skal du lede en virksomhet basert på dem, må du konkretisere og synliggjøre hva de inneholder, og hvordan de henger sammen med beslutninger og strategier. Du må ta dem med inn i målinger av resultater og budsjettstyring.

– Når du står overfor et valg i hverdagen, skal verdiene bestemme hvilken retning du skal gå, mener hun.

– Usedvanlig interessant

Grete Wennes. Foto: NTNU

Grete Wennes. Foto: NTNU

Om du, som Norges idrettsforbund, har likeverd som en av dine verdier, må du ta det med inn i den daglige driften. Du må måle graden av likeverd, og likeverd må være styrende for adferden i forbundet. Hva betyr likeverd for akkurat NIF, og hvordan skal de oppnå det?

– NIF-ledelsen har åpenbart praktisert reisevirksomhet som ikke er basert på idrettsforbundets grasrotverdier. De har også problemer med full åpenhet og innsyn. Hvorfor det? Det er usedvanlig interessant, avslutter professoren og ledelsesforskeren Grete Wennes.