Virvelløse dyr mot antibiotikaresistente bakterier

Forskere jakter på naturstoff som kan bekjempe resistente bakterier.

Ifølge Verdens helseorganisasjon dør årlig 25 000 mennesker, bare i EU-landene, av antibiotikaresistente bakterier. I håp om å finne løsninger som kan bekjempe de resistente bakteriene, er forskere ved NTNU i ferd med å finkjemme marine naturstoff et disse egenskapene. Virvelløse dyr fra Barentshavet står nå på forskernes “meny”.

Målet er å lage forenklede versjoner av naturstoffer som kan ha forskjellige medisinske og antimikrobielle egenskaper. Det er Marbank og Marbio i Tromsø som bistår med å finne og identifisere stoffene. Se video.

Flere artikler om antibiotika og resistens

Ingen vil ta regningen for nye antibiotika: Allerede nå dør for mange på grunn av infeksjoner etter en flis i fingeren. Forskere synes regjeringens strategi for å få bukt med antibiotikaresistente bakterier ser snever ut. Det er først når kreft ikke lenger kan behandles med moderne medisin at det kommer til å bli fart på utviklingen av ny antibiotika.

Bakterier fra havet inn i kampen mot kreft og infeksjoner: Norske forskere skal åpne naturens lukkede og ukjente legemiddelfabrikker. Det kan gi nye våpen mot kreft og resistente bakterier.

Kappløpet mot multiresistente bakterier: Innen medisinsk forskning jobbes det på spreng for å holde seg ett skritt foran bakteriene.