Slangerobotteknologien er nå klar for de store havdyp. Illustrasjon: Pål Liljebäck / Eelume AS

Slangeroboter som vaktmester i havdypet

  • Publisert 19.04.16

Slangerobotteknologi kan revolusjonere inspeksjon og vedlikehold av olje- og gassinstallasjoner.

NTNU og SINTEF har forsket på slangeroboter i mer enn ti år.

Tidligere har slangeroboter vært designet for å fungere på land. Den nyeste prototypen kan også svømme under vann på store havdyp. Det har åpent nye bruksområder, som Kongsberg Maritime og Statoil er interessert i.

Dette har ført til et fersk samarbeid med Eelume, et spin off-selskap fra NTNU. Tanken er å utvikle undervannsrobotene videre slik at de kan utføre vaktmesterarbeid på sub sea-installasjoner.  Slangerobotene kan komme til på steder i installasjonene som en vanskelig med dagens teknologi. Bransjen vil også kunne spare penger.

– Eelume er det første selskapet i verden som bringer slangerobotteknologi inn i en industriell setting, forklarer Pål Liljebäck, teknologisjef i Eelume.

Ved NTNU har slangerobotteknologien vært utviklet ved AMOS (Senter for autonome marine operasjoner og systemer).

Les flere artikler om slangeroboter:

Slangerobot på Mars
Robotbarna