EU-prosjekt for tryggere bruk av antibiotika

  • Av
    Kortnytt publisert 14.12.15
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Norske forskere er med på å utvikle et verktøy som kan avsløre intoleranse for antibiotika.

Om lag 2,5 millioner mennesker i Europa lider av intoleranse mot antibiotika. Slik intoleranse er per i dag vanskelig og kostbar å diagnostisere – og oppdages ofte først når den faktisk inntreffer. Intoleransen kan resultere i alt fra milde utslett til alvorlige tilstander hos pasienten, noe som krever sykehusinnleggelse og fører til betydelige samfunnskostnader.

EU har nå innvilget midler fra Horizon 2020 til prosjektet “Compact Biophotonic platform for drug allergy diaganosis” (COBIOPHAD) der SINTEF er en av partnerne. Målet med prosjektet er å utvikle en rask og sensitiv diagnose av antibiotika-intoleranse hos mennesker. Dette skal skje via en Lab-on-a-Disc. Materialforskere og nanoforskere skal samarbeide rundt mikrofluidikkdesign, fabrikasjon og testing.

Ti partnere fra sju land er med. Spanske UPV er koordinatorer, og totalbudsjettet er på 4,25 MEuro.