Det nye senteret fremskynder forskning på diagnostisering og behandling av Alzheimers sykdom, og vil bli en sentral del av The Kavli Institute for Systems Neuroscience som ledes av nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser. Foto: Geir Mogen, NTNU

Moser får 100 millioner i gave

Engelske Pauline Braathen følger Erna Solbergs oppfordring og gir 50 millioner kroner til et nytt senter ved Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU. Kavli Foundation gir også 50 millioner slik at det totale beløpet blir 100 millioner.

Pauline Braathen var Egil Braathens ektefelle gjennom 46 år. Han døde av Alzheimers i 2009 etter mer enn ti års sykdom.

Pauline og Egil Braathen

– Jeg har stor kjærlighet til Norge. Jeg er veldig tilfreds med til slutt å være i stand til å bidra direkte til dets kreative genier av medisinske forskere og dets enestående forskningspotensial, sier Pauline Braathen. Her er hun avbildet med sin avdøde ektemann, Egil Braathen. Foto: Privat

I dag offentliggjøres det at Pauline Braathen gir fem millioner amerikanske dollar til etablering av The Egil & Pauline Braathen and Fred Kavli Centre for Cortical Microcircuits ved Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU. Senteret blir etablert i samarbeid med Kavli Foundation i USA.

Følger Erna Solbergs oppfordring

Pauline Braathen uttaler at hun med denne gaven ønsker å anerkjenne og oppmuntre den verdensledende nevrovitenskapelige forskningen i Trondheim som ledes av de fremragende nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser.

– Likeledes ønsker jeg å hedre min avdøde ektefelle Egil Braathen som hadde mye å takke St. Olavs Hospital for. Forskningen som ledes av May-Britt og Edvard Moser har stor betydning for en verden som trenger økt kunnskap om hvordan hjernen arbeider, for å hindre og kurere sykdom i tilknytning til hjernen. Jeg tror at denne unike kombinasjonen av forskning og klinisk relevans har forutsetningen for å finne svarene på Alzheimer-mysteriet. Derfor er det med stor glede at jeg sammen med Egils arvinger i Norge følger statsminister Erna Solbergs oppfordring om å gi penger til dette formålet, uttaler Pauline Braathen.

Etterlot seg en betydelig formue

Egil Braathen var en særdeles vellykket eiendomsutvikler som ble en av Norges rikeste menn, og er blitt referert til som ”den ukjente milliardær”. Han skapte en stor virksomhet innen eiendomsutvikling i Oslo før han forlot Norge sammen med sin britiske kone i midten av 1980-årene.

Han fortsatte sine investeringer i utlandet og etterlot seg en betydelig formue, hvorav en liten del gikk til hans kone Pauline. Hun har tidligere gitt betydelige gaver til medisinske formål. Det er den gjenværende delen av arven Pauline Braathen nå gir til forskningssenteret i Trondheim.

Pauline Braathen

– Jeg ønsker å anerkjenne og oppmuntre den verdensledende nevrovitenskapelige forskningen i Trondheim som ledes av de fremragende nobelprisvinnerne May-Britt og Edvard Moser, sier Pauline Braathen. Foto: Privat

– Jeg skulle virkelig ha ønsket at den ble et større bidrag, tilsvarende bidraget jeg har gitt i USA, men min del av arven var begrenset til en liten prosent av den betydelige formuen min ektemann skapte gjennom årene i Norge og USA, sier Pauline Braathen.

Tredobler dagens kapital i stiftelsen

Fru Braathen gir gaven sammen med tre av de mange arvingene i hennes avdøde ektefelles testamente, hans nevø og nieser, som sammen bidrar med en million amerikanske dollar til varig minne om sin onkel.
Den samlede gaven på 6 millioner amerikanske dollar (omtrent 50 millioner norske kroner) gis til Trondheim Foundation for Scientific Research (Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning), som forvalter fondet og årlig bidrar med finansiering til The Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU.

Det nye Egil & Pauline Braathen and Fred Kavli Centre for Cortical Microcircuits vil bli en sentral del av The Kavli Institute for Systems Neuroscience, ledet av May-Britt og Edvard Moser. Gavedonasjonen på 6 millioner vil matches med et tilsvarende bidrag fra Kavli Foundation i USA, slik at den samlede gaven til stiftelsen i Trondheim er omtrent 100 millioner norske kroner. Dette vil tredoble dagens kapital i stiftelsen.

Ved å bygge opp stiftelsens kapital i Trondheim vil disse gavene gi en årlig avkastning og et varig bidrag til hjerneforskning. Stiftelsens utbetalinger fra 100 millioner kroner vil gi en årlig forskningsbevilgning på fem millioner kroner til det nye senteret og Kavli-instituttet. Videre vil dette bli matchet med statlig støtte på 25 prosent gjennom den såkalte Gaveforsterkningsordningen.

Leger fra Trondheim forlenget livet

– Min mann var veldig dyktig og stoppet aldri å arbeide, så det er viktig for meg å gi en gave på en måte som han ville ha godkjent. Vår donasjon betyr at mer midler gis til et viktig formål, og at denne støtten vil vare langt inn i fremtiden. Vi vil overvinne de nevrodegenerative sykdommene sammen ved å støtte Norges beste forskere, sier Pauline Braathen.

Hun innviet nylig Egil and Pauline Braathen Centre ved Cleveland Clinic i Florida, hvor hun og ektemannen hadde et hjem. Hun ga da over 30 millioner amerikanske dollar, og uttalte at hun følte det var viktig å hedre hennes avdøde ektemanns suksess i hans hjemland.

– Jeg har en personlig og spesiell respekt og hengivenhet for universitetssykehuset i Trondheim fordi jeg vet at Egil skylder egen livsforlengelse til et team med leger som, på min anmodning, kom fra Trondheim til Oslo i 1995 for å utføre en ny kirurgisk metode da alle andre ikke kunne, sier Pauline Braathen.

Synes Moser er kreative genier

Det nye senteret vil fungere innenfor rammen av det integrerte universitetssykehuset, og vil drive med hjerneforskning og samarbeide med St. Olavs Hospital.

– Jeg har stor kjærlighet til Norge. Jeg er veldig tilfreds med til slutt å være i stand til å bidra direkte til dets kreative genier av medisinske forskere og dets enestående forskningspotensial. Det er vanskelig å forestille seg et bedre formål enn å styrke et internasjonalt ledende forskningsmiljø som Moser-instituttet, som har vist slike lovende resultater i forskningen sin om hjernens mysterier, manifestert ved tildelingen av nobelprisen til May-Britt og Edvard Moser, sier Pauline Braathen.

To bemerkelsesverdige menn fra Norge

– Dette er en av de største filantropiske gavene i Trøndelag i moderne tid, sier Robert W. Conn, president og administrerende direktør i Kavli Foundation.

– Vi ønsker å takke fru Braathen og Egil Braathens nevø og nieser for deres meget sjenerøse gaver. Ved å gi senteret navn etter henne, avdøde Egil Braathen og Fred Kavli, hedrer og sammenbinder fru Braathen minnet om to bemerkelsesverdige menn fra Norge. Kavli Foundations nye gave kommer i tillegg til den opprinnelige gaven på 7,5 millioner amerikanske dollar som ble gitt i 2007 for å etablere Kavli Institute for Systems Neuroscience. Gavene vil videre styrke de vitenskapelige anstrengelsene for å forstå den menneskelige hjernen og utvikle behandling og helbredelse for viktige sykdommer som påvirker sinnet, sier Conn.

Skal samarbeide med St. Olavs Hospital

Senteret vil fungere innenfor rammen av det integrerte universitetssykehuset, og vil gjennomføre hjerneforskning og samarbeide med St. Olavs Hospital. Et av mange prosjekter skal studere endringer i celler og nevrale nettverk i tidlige stadier av Alzheimers sykdom. Dette prosjektet skal gjennomføres side om side med omfattende grunnforskning som utnytter styrken til forskerne ved senteret, og som er nødvendig for å forstå mekanismene og konsekvensene av tidlige stadier av Alzheimer-relaterte endringer i hjernen.

Mikrokretsene i hjernebarken er samarbeidet mellom nervecellene i hjernebarken, og dermed grunnlaget for alle kognitive funksjoner. Det er på dette området de store fremskrittene i nevrovitenskap nå skjer. Her har May-Britt og Edvard Moser, og deres forskerkolleger, gitt store bidrag.

Fremskynder forskning på Alzheimers sykdom

Forskning på mikrokretsene i hjernebarken impliserer at senteret har et langsiktig, evigvarende perspektiv. Dette betyr også at det ikke nødvendigvis er en bestemt forskergruppe som arbeider med senterets tema, men mange, som igjen impliserer at senteret vil kunne vokse og ekspandere.

Grunnleggende forståelse av hvordan hjernen arbeider er en nødvendig betingelse for å utvikle diagnostikk og behandling av Alzheimers sykdom. Det er ikke en tilstrekkelig betingelse, og det er derfor etableringen av Egil & Pauline Braathen and Fred Kavli Centre for Cortical Microcircuits fremskynder forskning på diagnostisering og behandling av Alzheimers sykdom.