Edvard Moser, May-Britt Moser og John O'Keefe er eksempler på folk som utfører utmerket internasjonalt forskningssamarbeid. Foto: Gunnar Hansen, NTNU

Håper prisen kan inspirere forskere

NOBELPRIS 2014: May-Britt Moser ønsker at nobelprisen får flere kvinner til å ta større plass.

Selv i forberedelsene til utdelingen var ekteparet May-Britt og Edvard Moser opptatt av hvordan nobelprisen kan brukes til noe som gir resultater.

May-Britt Moser håper nobelprisen får flere kvinner til å ta større plass. Hun mener vi bør få i gang en diskusjon om hvordan vi kan få flere kvinner til å satse på forskning.

Edvard Moser sier prisen kan gjøre det lettere å rekruttere folk til Kavliinstituttet og til NTNU. Foreløpig har det vært lett å få folk til post doc og til å ta doktorgrader, men ikke til å få folk til å ta faste stillinger.