Denne appen skal lære helsepersonell å tolke ultralydbilder. Appen gjør det mulig å trene hvor som helst, noe som bidrar til at man lettere kan få mengdetrening i bildetolkingen. Foto: Håvard Egge

Lærer å forstå ultralyd med app

Det brukes stadig oftere ultralyd. Nå er det utviklet en app som skal lære opp helsepersonell til å tolke ultralydbildene.

En ny app skal gi helsepersonell nødvendig trening og erfaring i å tolke ultralyd.

– Det er stadig lavere terskel for å bruke ultralyd, og flere må lære seg å tolke det de ser. Derfor er det viktig at de blir eksponert for mange forskjellige ultralydbilder, sier SINTEF-forsker Frank Lindseth.

Kan spare narkoser

De fleste forbinder ultralyd med fosterundersøkelser, hvor man som kjent kan se at utviklingen til barnet er riktig. Det mange ikke er klar over er at man i dag kan ta ultralyd av det aller meste på kroppen, og bruke det til blant annet å undersøke prostata og hjerte, samt til ulike inngrep, som for eksempel å fjerne en svulst i hodet.

ImageJ=1.48vimages=143slices=143loop=false

I appen får brukerne presentert et ultraydbilde. Oppgaven på dette bildet er å identifisere arterien som vises i rødt på det enkleste nivået. På det vanskeligste nivået skal man gjøre det samme uten hjelp og på tid, slik at man hele tiden skal kunne forbedre seg. Her letes det etter en nerve i låret.  Skjermdump av appen til høyre, ultralydbildet til venstre.

– En stor fordel med ultralyd er at den gjør mange undersøkelser og inngrep enklere og mindre tidkrevende å gjennomføre, og dessuten lettere for pasienten. Ved mange tilfeller kan ultralyd for eksempel spare en pasient for full narkose, forteller anestesilege Kaj Johansen som har bidratt med data. Han synes appen er blitt nyttig og instruktiv.

Motiverende med spill

Frank Lindseth har flere års erfaring med bruk av ultralyd. Ideen til en app har han hatt i flere år, men det har vist seg vanskelig å få midler til å realisere den. Nå har han fått hjelp av masterstudenter i datateknikk ved NTNU til å lage en betaversjon.

Appen er utformet som et spill for å gjøre det motiverende å lære, forklarer masterstudentene.

– Tilbakemeldingene vi har fått fra helsepersonell som har prøvd den har vært positiv. De var overrasket over hvor gøy det var å bruke den, forteller Hanna Holler Kamperud og Solveig Hellan.

Spillet har tre vanskelighetsgrader, slik at man kan få nye utfordringer etter hvert som man blir flinkere. På den første vanskelighetsgraden får man all hjelpen man trenger mens på det vanskeligste nivået jobber man på tid.

– På den måten kan man alltid forbedre seg, forklarer studentene.

Lærer å bedøve en fot

I appen lærer man å identifisere lårnerven som går ut til foten. Oppgaven går ut på å stikke nåler i nærheten av nerven, slik at den blokkeres og foten blir bedøvet, så man kan gjøre inngrep.

Så langt er det lagt inn et begrenset bildemateriale i appen.

– Målet er å få lagt inn et større og mer variert datamateriale med flere ultralydbilder og oppgaver. Når vi får gjort det blir det naturlig å legge ut appen til nedlastning, forteller Lindseth.

Fordelen med å bruke en app til opplæring er at den er tilgjengelig hele tiden.

– Det er viktig at den blir brukt mye for den eneste måten å bli god på å tolke ultralydbilder er å få det inn i blodet. Tanken er at man skal kunne ta den frem på bussen, på venteværelse eller hjemme i sofakroken, forklarer Lindseth.

Planen er at appen skal legges ut på Google Play (Android) og App Store (iOS) – og bli tilgjengelig for alle, så fort man får lagt inn litt mere datamateriale opplyser SINTEF-forskeren.