Kunstige undervannsvinger (foiler), som hvalfinner, kan redusere drivstofforbruket. Illustrasjonsfoto: Thinkstock

Framtidas skip vil bruke bølger som drivkraft

  • Av
    Publisert 01.06.15
    Tidligere videoprodusent og skribent i Gemini.no

Framtidas skip vil bli lettere, ha høyere virkningsgrad og gi lavere utslipp. Og ikke minst: De vil skape sin egen fremdrift ved hjelp av bølgeenergi og magneter.

Skipsgiganten Rolls-Royce signerte nylig en ny 10 års forsknings- og utviklingsavtale med NTNU og SINTEF-selskapet MARINTEK. Det er fortsettelsen på et allerede tiårig samarbeid.
De neste årene skal det forskes for rundt 20 millioner kroner i året. Målet er å dykke dypere i kunnskapen om hvordan skip påvirkes av bølgenes energi.

Kjernen i forskningen så langt har vært å forske på hvordan skip oppfører seg i bølger. Tidligere har mye av forskningen skjedd på stille vann, noe som har ført til at skipene ikke har utnyttet energien i bølgende optimalt.

Prosjektet heter Performance in a Seaway og er en del av skipsgigantens University Technology Centre (UTC), som det finnes kun to av i Norden.

Unik skipssimulator

– Klarer vi å få enda mer kunnskap om hvordan skip oppfører seg i bølger, kan vi på sikt operere på en mer miljøvennlig måte, sier forskningsdirektør i Rolls Royce, Rune Garen.

Han får støtte av MARINTEK og NTNU, som er overbevist om at forskningen og ikke minst teknologiutviklingen vil ta nye steg i den neste forsknings-perioden.

– Vi har allerede utviklet en unik skipssimulator, som analyserer manøvreringsegenskapene til skip i sjøgang. Vi har også fått ny kunnskap om dynamiske krefter på thrustere og propeller. Skip har havarert på grunn av overbelastning av thrustere og propeller, så mer kunnskap om dette er veldig viktig, sier professor ved NTNU og prosjektleder, Sverre Steen.

– Hvordan vil skipsindustrien utvikle seg i årene som kommer?

– Vi vil se flere skip med utstyr som drives av permanent magnetteknologi. Dette gir større frihet i forhold til design, høyere virkningsgrad og mindre utslipp. Samtidig tror jeg nok at flere skip vil benytte seg av komposittmaterialer. Rett og slett fordi denne type materialer er lettere og mer fleksible, sier Steen.

Om kort tid vil ni doktorgradsstudenter ha fullført sine studier gjennom dette forskningssamarbeidet. I den neste 10 årsperioden er ambisjonen minst like høy. Samtidig vil samarbeidet rette seg mot nye, fremtidige utfordringer for den maritime sektoren.

– Vi har så langt oppnådd imponerende resultater i Trondheim. Blant annet har vi utviklet en foilpropell, som henter energi fra sjøen for å skape fremdrift. Dette vil bidra til å redusere utslippene på fremtidige skip betydelig, sier Garen.