FNs generalsekretær Ban Ki-moon i samtale med SINTEF-sjef Alexandra Bech Gjørv i FN-bygningen i New York, foran himmelblå vegg, dekorert med innskriften "Powering the future we want"
Millionsjekken som FNs generalsekretær Ban Ki-moon akkurat har tildelt SINTEF, representert ved konsernsjef Alexandra Bech Gjørv, gis til organisasjoner eller personer for deres "lederskap og nyskapende praksis knyttet til klodens energiutfordringer". Foto: Johannes Berg, NTB Produksjon / SINTEF

Får prispenger fra FN til elskip-prosjekt

Belønnet med førstepremie fra FN på 8,4 millioner kroner, får SINTEF lede pionerprosjekt som skal bringe solrike Nord-Afrika og Midtøsten et skritt nærmere soldrevne kystfartøyer.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon overrakte onsdag 14. desember en sjekk på en million dollar (8,4 millioner kroner med dagens kurs) til SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. Sjekken er det synlige beviset på at SINTEF har gått til topps i en årlig FN-konkurranse om bærekraftige energiløsninger.

Prisen gis til organisasjoner eller personer for deres “lederskap og nyskapende praksis knyttet til klodens energiutfordringer”. Kandidatene er blitt vurdert på bakgrunn både av tidligere og ferske resultater.

Prisutdelingen fant sted under en høytidelig seremoni i FN-hovedkvarteret i New York.

Soldrevne el-skip

Ferge på blått hav. I forgrunnen ses flagget til Tunisia - rødt, med hvit sirkel, og inni sirkelen en stjerne og en halvmåne

Sammen med lokale aktører, skal SINTEF velge ut et tunisisk kystfartøy som egner seg for ombygging til batteridrift. Skipet skal brukes som demonstrasjonsskip i FN-regi og kan bli det første i Afrika som drives med solenergi. En av mulighetene som vurderes, er å bruke en ferge som går i sambandet på bildet, mellom øya Djerba og det tunisiske fastlandet. Foto: Dallas and John Heaton / www.fotosearch.com

Tema for årets konkurranse var bærekraftig transport. Førstepremien er en bevilgning på en million dollar til en aktivitet som vil gjøre verdens energibruk mer bærekraftig. Helt konkret har FN valgt å gi premiebeløpet til en norsk-tunisisk prosjektsøknad som SINTEF og lokale samarbeidspartnere står bak.

(Teksten fortsetter under bildet)

Gruppebilde av mennesker foran stopr sjekk med påskriften one million dollar

SINTEF-sjef Alexandra Bech Gjørv og SINTEF-forsker Moez Jomâa flankerer FNs generalsekretær under den høytidelige utdelingsseremonien i FNs hovedkvarter i New York. Foto: Johannes Berg, NTB Produksjon / SINTEF

I fellesskap skal prosjektdeltakerne undersøke hvordan lokale kystfartøy i Nord-Afrika og Midtøsten kan gjøres elektriske, med batterilading fra solenergi, og hvilke samfunnsmessige ringvirkninger dette gir.

157 innsendte forslag knivet om seieren i tevlingen som arrangeres av FNs avdeling for økonomiske og sosiale forhold.

Batterilading ved kai

For førstepremie-beløpet skal SINTEF lede et treårig prosjekt i Tunisia. Med på laget er også Tunisias energidirektorat og landets viktigste teknologiske utdanningsinstitusjon. Målet er å bygge om et tradisjonelt tunisisk kystfartøy og gjøre båten til et grønt demonstrasjonsskip med elektrisk motor og batteridrift.

FN-finansiert prosjekt i Tunisia

Navn: Solar Fuelled Electric Maritime Mobility in Tunisia and MENA*
(* engelsk forkortelse for "the Middle East and North Africa region")

Varighet: Tre år

Budsjett: 1 million US Dollar

Prosjektdeltakere: SINTEF (Norge)
Tunisian Agency for Energy Conservation – ANME (Tunisia)
Regional Environmental Center (Ungarn)
European Center for Women and Technology (Norge)
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis (Tunisia)

Aktuelt: Får 1 million US Dollar fra programmet "Powering the Future We Want" som gjennomføres i regi av FNs avdeling for avdeling for økonomiske og sosiale forhold (UN Department of Economic and Social Affairs).

Håpet er at det kan reises en solcellepark i båtens hjemmeregion på Tunisia-kysten. Via strømnettet kan solcellene forsyne båten med helgrønn ladestrøm når den klapper til kai.

Trolig Afrikas første

– Kommer solcellepaneler på plass, vil demonstrasjonsfartøyet vårt bli det første i Afrika som drives med solenergi, så vidt vi vet, sier prosjektleder og SINTEF-forsker Moez Jomâa, som selv er født og oppvokst i Tunisia.

Prosjektdeltakerne skal i løpet av det første halve året finne et fartøy som egner seg til å være demonstrasjonsskip. Her vil tunisiske myndigheter komme med innspill. Ifølge prosjektleder Jomâa står valget mellom alt fra bilferger til fiskefartøy.

Teknologi for et bedre samfunn

Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF er både stolt over og glad for FN-premieringen.

– Prisen er en stor anerkjennelse for alle som jobber i SINTEF, sier Gjørv. – Dette er et relativt lite prosjekt, men berører mange forskningsområder som er avgjørende for en bærekraftig utvikling, både i Norge og Nord-Afrika. Prosjektet er tverrfaglig og kombinerer kunnskap og forskning som spenner fra skipsteknologi og variabel solenergi i kraftnettet til kystnær byutvikling og forbrukeratferd i fremtidens transportsystemer. Prosjektet understreker SINTEFs visjon; “Teknologi for et bedre samfunn” på en flott måte, sier hun.

Også utenriksminister Børge Brende gleder seg over tildelingen:

– Dette er ikke bare en stor anerkjennelse til et av Norges viktigste høyteknologiske forskningsmiljøer, men det er også et viktig bidrag for å løse de miljøutfordringene verden står overfor og et håndslag til Tunisia som trenger internasjonal støtte i sin omstilling, sier Brende.

Ingen blåkopier fra Vesten

Norge har gått foran i elektrifiseringen av sjøtransport. Over Sognefjorden går verdens første batteridrevne bilferge. SINTEF har hjulpet flere industrikunder med utvikling og analyse av elektriske fremdriftssystemer for skip og forsker for øyeblikket på optimalisering av maritime batterisystemer.

Mann og dame foran FN-bygningen i New York.

– Prisen er en stor anerkjennelse for alle som jobber i SINTEF, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. Her foran FN-bygningen sammen med SINTEF-forsker Moez Jomâa. Han skal lede prosjektet i Tunisia som prispengene går til. Foto: Johannes Berg, NTB Produksjon / SINTEF

Denne kunnskapen blir med inn i prosjektet i Tunisia. Men Moez Jomâa understreker at det er uaktuelt å lage blåkopier av løsninger fra den rike delen av verden i det norsk-tunisiske demonstrasjonsprosjektet.

– Teknologien vi skal demonstrere vil være tilpasset økonomien i mellominntektsland, sier SINTEF-forskeren.

Virkningene skal dokumenteres

Som ledd i demonstrasjonsprosjektet skal deltakerne også dokumentere hva virkningene blir for miljø og lommebok: Vil Tunisia spare penger på å gå fra dieseldrift til solkraft? Og hvor mye vil slike skip krympe CO2-utslippet?

– I tillegg skal vi spre lærdommen fra prosjektet til land utenfor Tunisia. I tankene har vi hele den solrike regionen som Nord-Afrika og Midtøsten utgjør, sier prosjektleder Moez Jomâa.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon opplyste i sin tale ved utdelingsseremonien at transportsektoren er ansvarlig for nær en fjerdedel av de energirelaterte klimagassutslippene.

– Svaret er ikke mindre transport, men bærekraftig transport. Vi trenger transportsystemer som er miljøvennlige, effektive, tilgjengelige og med et prisnivå som gjør at folk har råd til å bruke dem, sa han.
Faktarute: