Hybride båtmotorer vil bli vanlig i ankerfartøy som dette i nær framtid, mener forskere. Foto: Morten Hellevik

Hybride skip er snart på markedet

Hybride biler har blitt en suksess. Nå kommer skipsindustrien etter med den samme miljøvennlige teknologien.

ABB er overbevist om at skip med hybride fremdriftssystemer er framtida, og tror det første skipet med denne teknologien er på vannet allerede neste år.

– Hybride fremdriftssystemer på skip reduserer utslippet og drivstofforbruket betydelig, sier Børre Gundersen, som er forskningsleder for ABBs marinevirksomhet i Norge. Nå testes teknologien hos SINTEF-selskapet MARINTEK i tett samarbeid med NTNU. Så langt viser laboratorietestene gode resultater:

– Målet med prosjektet er å utvikle og demonstrere løsninger for bedre og mer energieffektive fremdriftssystemer for marine systemer, sier forskningsleder Anders Valland i MARINTEK.

Sparer 15 prosent energi

Resultatene viser at et hybrid kraftsystem som inkluderer et batteri som energilager vil kunne gi 10-15 prosent lavere drivstofforbruk og utslipp enn et tradisjonelt framdriftssystem.

Årsaken er at energilageret optimaliserer driften til forbrenningsmotoren, som igjen gir lavere forbruk og reduserer driftskostnadene. I tillegg gir løsningen lavere utslipp av klimagasser og partikler, og ikke minst økt pålitelighet for kraftsystemet.

Forskerne ser for seg at hybridmotorer vil kunne fungere spesielt effektivt oppimot offshoreoperasjoner, hvor skip utfører mange ulike arbeidsoppgaver ofte i svært varierende værforhold.

Anders Valland (tv) forskningsleder ved MARINTEK, og Sindre Sætre leder for ABBs marinevirksomhet i Norge, forventer at teknologiutviklingen av skipsbatteri på sikt kan gi oppimot 30-40 prosent reduksjon i utslippene, i forhold til dagens forbrenningsmotorer. Foto: Ingvil Snøfugl.

Anders Valland (tv) forskningsleder ved MARINTEK, og Sindre Sætre leder for ABBs marinevirksomhet i Norge, forventer at teknologiutviklingen av skipsbatteri på sikt kan gi oppimot 30-40 prosent reduksjon i utslippene, i forhold til dagens forbrenningsmotorer. Foto: Ingvil Snøfugl.

Billigere og bedre batteri

Prinsippet i hybridmodellen er at batteriet skal forsyne skipet med ekstra effekt i røffe værforhold, mens forbrenningsmotoren skal produsere basiseffekt.

– Det gjør at de fremtidige skipene ikke vil ha like store forbrenningsmotorer som i dag, men kan benytte mindre motorer og batterier som backup/sikkerhetsnett, sier Valland.

ABB tror at markedet for el-fartøyer og el-hybrid-fartøyer vil blir stort i årene som kommer. En av årsakene er at ekspertene forventer en fordobling av kapasiteten i batteriene innen 2020, uten at kostnadene øker vesentlig. I tillegg er miljøgevinsten stor:

– Hybridisering av våre offshore-skip, som for eksempel 230 OSV/AHTS (Offshore supplybåt/Ankerhåndteringsfartøy), kan redusere CO2-utslippene med 400.000 tonn. Det tilsvarer 163 000 norske “gjennomsnittsbiler”, sier Sindre Sætre, leder for ABBs marinevirksomhet i Norge.

Spenstige mål

De gode resultatene i dette prosjektet har gjort at både MARINTEK, NTNU og ABB ønsker å videreutvikle teknologien i årene som kommer. Og målene de har satt seg er spenstige:

Forskerne i Trondheim forventer at teknologiutviklingen av skipsbatteri på sikt kan gi oppimot 30-40 prosent reduksjon i utslippene, i forhold til dagens forbrenningsmotorer.

– Når man samtidig vet at innenriks sjøfart og fiske står for en fjerdedel av de samlede utslippene fra transportsektoren av CO2 til luft i Norge, er det verdt å fortsette forsknings- og utviklingsarbeidet, sier forskningslederen i MARINTEK.

Myndighetene må tenke nytt

For å oppnå denne gevinsten, mener fagfolkene det er viktig å bygge allianser ut i industrien, forskningsinstitusjonene og ikke minst oppimot myndighetene.

– Rammebetingelser må tilpasses behovet for teknologiutvikling. Det er i dag svært vanskelig å få på plass revolusjonerende ny teknologi innenfor anbudsrammer som er tilrettelagt for tradisjonell tenkning innen skipstransport, sier Valland.