Ny figursamling for Trehus

Nå får du endelig de viktigste figurene fra boka Trehus i et format som egner seg på byggeplassen.

Trehus – figursamling for byggeplass gir utførende håndverkere et praktisk supplement til håndboka.

Bedre oversikt med nye figurer

Alle figurene er nytegnet og skal gi raskere og bedre oversikt over komponenter, oppbygning og detaljer. Figurene kan brukes som hjelpeverktøy ved utførelse, kontroll og dokumentasjon av løsninger.

Fokus på klima og nye byggematerialer

Den nyeste utgaven av Trehus er lagt opp til passivhusnivå, og er oppdatert med resultater fra forskning, utvikling og praksis. Hensyn til klimaendringer er ivaretatt i løsningene, og i takt med produktutvikling og moderne byggemetoder legger nye Trehus større vekt på prefabrikkering, dokumentasjon av byggevarer og bruk av massivtre.

Prosjektering, dimensjonering og valg av løsninger må skje etter anvisningene i Trehus og i Byggforskerien. Figursamlingen kan bestilles på sintefbok.no.