Forskere har nå utviklet et nytt klassifiseringssystem som gir en objektiv vurdering av betongens estetiske kvaliteter. Bildet er tatt i Realfagsbygget ved NTNU. Foto: Thor Nielsen.

Når utseendet skaper splid

Blank og glatt. Jevn og uten store porer. Det er idealet. For en betongvegg.

Betongens visuelle utrykk kan føre til disputt mellom byggherrer, arkitekter og entreprenører. For hva er egentlig en perfekt betongvegg? Hva regnes som pent, og hva regnes som det motsatte?

Nå har prosjektleder Tone Østnor i SINTEF og kollegene tatt bilder og matematikk til hjelp for å avdekke hva som faktisk kan regnes som en betongvegg med estetiske kvaliteter.

– Betong er jo et populært byggemateriale som gir arkitektonisk særpreg som mange liker. Men uttrykket kan bli ødelagt dersom det er for mange porer i overflaten, når målet er å ha en glatt flate, sier Tone Østnor.

Bildeanalyse gir svar

Porer i betongen er nemlig ikke til å unngå, og materialet kan oppføre seg uforutsigbart, slik at porestørrelse og -antall kan variere. Det gjør også oppfatningen av hva som er akseptabelt. Det kan være svært personavhengig.

Resultatet av arbeidet er et nytt og objektivt klassifiseringssystem for utseendet til betong.

Verktøyet som har fått navnet Betong GUI bruker bildeanalyse som kan beskrive porer og struktur i betongen på en objektiv måte. Utgangspunktet for bildeanalysen er et fotografi av betongoverflaten, tatt med speilreflekskamera. Poreantall- og størrelse blir deretter analysert – og man får en klassifisering ut fra objektive kriterier.

Betaversjonen er klar

Når man kombinerer klassifiseringen med bilder av betongoverflatene, blir det lettere for arkitekt, byggherre og entreprenør å avtale hvilket utseende overflaten skal ha, før man starter med arbeidet. Da er det også lettere å unngå uoverensstemmelser i etterkant.

En betaversjon av programmet er nå tilgjengelig fra SINTEF.