Pasienter i psykisk helsevern kartlagt

  • Av
    Kortnytt publisert 17.11.14
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

SINTEF har gjort en kartlegging av fjorårets voksne pasienter i psykisk helsevern.

På oppdrag fra Helsedirektoratet er det kartlagt 35 957 pasienter som ble behandlet i offentlig poliklinikk eller hos privatpraktiserende psykiatere og psykologer i løpet av 14 dager våren 2013.
64 prosent av pasientene fikk behandling i offentlige poliklinikker og 36 prosent hos private avtalespesialister. Rapporten er del av Pasientkartleggingen som gir detaljert bakgrunnsinformasjon om voksne pasienter i psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Se rapport: Polikliniske pasienter i psykisk helsevern for voksne 2013 (pdf)