Nærmere behandling av aggressiv brystkreft

Grunnforskning på autoimmune sykdommer fører forskere i retning av å kunne hemme hissig brystkreft.

NTNU-forskere har testa ut et medikament tiltenkt betennelsessykdommer på hissig brystkreft – med positive resultater. Medikamentet er opprinnelig utvikla mot psoriasis og andre autoimmune sykdommer, og har sitt utspring i grunnforskning gjort av NTNU-professor Berit Johansen og hennes firma Avexxin, skriver NRK Viten.

Funnet er gjort av Siver Moestue ved NTNU.

Foreløpig er medikamentet kun testet på dyr, og det vil ta år før medisin er utviklet og tilgjengelig for pasienter.

Les mer i NRKs artikkel