Data fra 120 000 nordtrøndere gir bedre helse

Det startet i kjelleren på et legesenter for 30 år siden. I fjor ble HUNT kåret til European Biobank of the Year. Nå er det tid for jubileumsfeiring.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er den største samling av helseopplysninger og biologisk materiale om en befolkning i Norge. 120 000 nordtrøndere fra 13 år og oppover har bidratt. Nå feirer HUNT 30-årsjubileum.

Rektor Gunnar Bovim ved NTNU sier at suksessen til HUNT har én hovedårsak: Nordtrønderne.

– De ligger i verdenstoppen når det gjelder oppmøte i folkehelseundersøkelse. Det at nordtrønderne har stilt opp tre tiår på rad for å svare på spørsmål og gi sitt hjerteblod, har gjort at HUNT har et helt unikt datamateriale, sier Bovim.

Data fra HUNT er brukt i mer enn 600 forskningsrapporter, over 1000 nyhetsartikler og har bidratt til mer enn 100 doktorgrader. Bovim tror at forskning på HUNT sitt biologiske materiale vil være med på å utvikle nye og mer effektive behandlingsmetoder.

– HUNT-studier blir i stadig større grad publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.
I fjor disputerte doktorgrad nummer 100 på materiale fra HUNT. Forskning på HUNT-dataene er viktig kunnskap for det globale samfunnet, mener Bovim.

Her er noe av forskningen fra HUNT:

Amming bedrer mors hjertehelse

Data fra 30.000 kvinner kan berge liv

Røykekutt gir mindre halsbrann

Menn glemmer mest

Ler vi oss i hjel?