Professor Arne Krokan ved NTNU tror at i valget mellom en vanlig god lærer og en påkostet digital versjon med noen av verdens fremste fagfolk, så kan det godt hende at hjemlige lærere vil få færre studenter. Illfoto: Colourbox

Mer shopping mellom ulike studier

I utlandet satser flere eliteuniversiteter på gratis nettstudier, MOOC. Professor Arne Krokan tror konsekvensene for norske universiteter kan bli omfattende.

Regjeringen satte ned et utvalg for å se på hvordan Norge bør møte utviklingen.

Mandag la det såkalte Mooc-utvalget frem sin sluttrapport. Utvalget peker på behovet for høyere tempo og flere penger for å utvikle MOOC i Norge. NTNU var først ute i Norge med å tilby MOOC, satt i gang av professor Arne Krokan.

Les mer om den digitale skolebenken

– Hva er det viktigste budskapet i rapporten? 

– Utviklingen av nye læringsteknologier er i ferd med å endre læreprosesser. Utdanning fra gode universiteter blir tilgjengelig for store grupper mennesker som ikke har hatt tilgang til dette før. Dette vil endre utdanningssektoren i Norge også.

Denne utviklingen er problematisk på mange måter, både fordi den går fort, den stiller nye krav til infrastruktur og kompetanse for norsk fagpersonale som skal digitalisere egne læreprosesser. Den utfordrer oss ved at det er nye aktører på banen med de innovative løsningene, sier Arne Krokan.

– Hva betyr dette for fremtidens studenter?

– De får mer fleksible tilbud, tilgang til svært gode kurs i veldig mange fag og mulighet for å sette sammen hele grader av denne typen kurs. De vil også lære å samarbeide på andre måter enn det dagens studenter gjør. Jeg tror de vil bli vant til å shoppe studietilbud i en annen grad enn i dag, da de fleste studentene må følge undervisning på eget lærested.

I valget mellom en vanlig god lærer og en påkostet digital versjon med noen av verdens fremste fagfolk, kan det godt hende at vi hjemlige lærere vil oppleve at vi får færre studenter. Jeg tror disse endringene vil være svært synlige i et fem til tiårs-perspektiv.

– Hva betyr dette for universitetene? Hvilke endringer må gjøres?

– Konsekvensene for universitetene i dag kan bli omfattende. I kurs der det er lærebøker fra store amerikanske forlag kan en oppleve at forlagene selv tilbyr disse kursene, gjerne med eksamen fra gode universiteter. Rettighetene til det faglige innholdet blir viktig. En kan også oppleve at enkelte “norske” fag blir en form for nasjonale vinnere. Hvorfor skal ikke studentene kunne ta det kurset de selv mener er best dersom dette er tilgjengelig på en enkel måte og holder god faglig kvalitet?

– Fikk dere en tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet ved overleveringen?

– Kunnskapsministeren er positiv til MOOC-utviklingen og vil nok følge dette feltet nøye. Om vi lykkes med å lage gode MOOCer kan vi skalere opp etterutdanning av lærere, og ministeren fikk se deler av en MOOC i matematikk rettet mot lærere i grunnskolen.

Selv håper jeg det blir diskusjon om tematikken, at flere får øynene opp for hva som faktisk skjer på dette området og at det blir mer trykk på utvikling av norske MOOCer, sier Arne Krokan.

Her kan du lese hele rapporten.