NTNU-professor blir æresdoktor

Aalto-universitetet i Finland kreerer Torgeir Moan til æresdoktor i teknologi.

Moan er professor i marine strukturer ved NTNU. Han er sentral i forskningen på byggingen av fartøy og strukturer til hav. Spesialfeltet er analyse og planlegging av fartøyer med vekt på sikkerhet.

Aalto-universitetet fremhever hans innsats for utredning av ulykker, og utvikling av standarder for strukturplanlegging av blant annet fartøy.

Moan er professor ved Senter for skip- og havkonstruksjoner, hvor han har vært leder siden 2002. Han leder også den vitenskapelige støttegruppen for det finske universitetet.

Professoren har publisert en rekke vitenskapelige artikler. Samtidig har han visst å dele sine kunnskaper med studenter, og hjelpe dem frem. Moan har vært veileder for 65 doktorgradsstudenter, og vært flittig bidragsyter med innlegg ved internasjonale konferanser.

Professoren har vært, og er, involvert i flere internasjonale prosjekter. Han er redaktør for Marine Structures, og del av redaksjonspanelet for flere tidsskrift.

Æresdoktoratet tildeles ham og ni andre under en seremoni 10. oktober.