Pris til NTNU-professor

NFA Prisen for 2013 tildeles Terje Kristoffer Lien.

Norsk Forening for Automatisering lanserte NFA Prisen i 2007. Hensikten med prisen er å fremme faget automatisering og å intensivere arbeidet med å styrke interessen for tekniske fag.

NFA er en politisk uavhengig ideell medlemsforening med fokus på automatisering. Foreningen består av mer enn 220 bedrifter og undervisnings- og forskningsinstitusjoner.

Juryen begrunner det slik: Årets NFA pris er gitt til professor Terje Kristoffer Lien ved NTNU fordi han har undervist tusenvis av studenter i produksjonsteknologi ved universitetet hvor robotisering og automatiserte løsninger er viktige deler av undervisningen. Lien har vært faglærer for over 20 doktorgradsstudenter, og har skrevet eller presentert nærmere 250 rapporter, tidsskriftsartikler og foredrag innenfor automatisk produksjon.

Han har også skrevet ti bøker og kompendier, blant annet om robotisering og digital styring. Lien har dessuten deltatt i et titalls utviklings- og forskningsprosjekter, og ledet mange av dem.

Terje Kristoffer Lien har vært og er medlem i en rekke komiteer og råd, blant annet Forum for automatisk produksjon (Norsk Industri/NFA) og redaksjonsrådet i Robotica (Storbritannia) og tidligere i Automatisering.

Tidligere vinnere:

2007: VILVITE senteret ved Bergen kommune

2008: FIRST Skandinavia (FIRST Lego League)

2009: Omid Mirmotahari og Mats Høvin, Universitetet i Oslo

2010: Energisenteret i Hunderfossen familiepark

2011: Forskerfabrikken

2012: Newton-redaksjonen i NRK