Verden har blitt mer energieffektiv i løpet av de siste tiårene, men ikke nok. Illustrasjon: Thinkstock

Klimapanelets hovedfunn

Klimaforskere oppsummerer de viktigste funnene fra den tredje delen av den nye rapporten fra FNs klimapanel.

Hovedfunn, FNs klimapanel, arbeidsgruppe 3, “Å motvirke klimaendringer”, publisert 13. april 2014.

NTNU-professorene Edgar Hertwich og Daniel Beat Müller var blant de ledende forfatterne av WG III rapporten “Mitigation of Climate Change”.

Vi ba dem om å oppsummere hva de så på som de viktigste funnene i rapporten som ble publisert 13. april. Her er hva de sa:

Konsentrasjoner av klimagasser har økt med rekordfart i løpet av de siste 10 årene, hovedsakelig på grunn av bygging av kullfyrte kraftverk i voksende økonomier som Kina.

Konsentrasjoner av klimagasser har økt med rekordfart. Foto: Thinkstock

Konsentrasjoner av klimagasser har økt med rekordfart. Foto: Thinkstock

Den kraftige økningen i klimagassutslipp plasserer verden i den øvre enden av tidligere utslippsscenarier som IPCC har tatt for seg. Verst mulige utfall.

Alternativ teknologi er tilgjengelig og blir mer og mer overkommelig i pris. Vi kan kutte karbonutslipp ved hjelp av vindkraft, solvarme og solkraft, mer effektive byggemetoder og elektriske biler.

Noe klimapolitikk, men ikke nok, har blitt implementert på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det vil ikke stoppe den globale utslippsveksten, men har gitt politikere erfaring med programmer som for eksempel kvotehandel, karbonavgifter, teknologistandarder og det å få gjennomført endringer i markedet.

Det neste tiåret kan ikke være som det siste tiåret. Faktisk må vi stoppe CO2-utslipp fra forbrenning av fossilt brensel og industrielle prosesser fullstendig innen utgangen av dette århundret dersom vi ønsker å begrense den globale gjennomsnittstemperaturen til å øke med to eller til og med tre grader.

Hvis vi fortsetter å øke våre CO2-utslipp over det neste tiåret vil vi ikke nå målet om å begrense temperaturøkningen til 2 grader C.

Å bomme på målet er risikabelt og vil bli dyrt. Hvis vi ikke greier det, vil verden bli nødt til å innføre dyr, uprøvd teknologi så tidlig som i 2070 for å fjerne CO2 fra atmosfæren.

En kaldere planet kan bety renere luft. Å erstatte fossile brensler med energieffektivitetstiltak, fornybare energi og kjernekraft kan, hvis riktig valgt, føre til en betydelig reduksjon av forurensning og tilhørende helse- og økologiske effekter .

Verden har blitt mer energieffektiv i løpet av de siste tiårene, men ikke nok til å kutte utslippene til de nivåene som er nødvendig . Blant tiltakene er å endre måten vi utformer byer på for å kutte transport og byggeutslipp, og legge til rette for urban gruvedrift av resirkulerbare materialer.

Edgar Hertwich, Daniel Müller, mars 2014

Les også: Kjølig klima – ren planet