EU kan velge norsk metode

EU er interessert i en NTNU-utviklet metode for å risikovurdere fremmede arter.

En metode for økologisk å risikovurdere fremmede arter, ble i 2012 lansert. Den er utviklet ved Senter for biodiversitet ved NTNU, på oppdrag av Artsdatabanken. Metoden/systemet har nå fanget EUs interesse og er én av seks kandidater til å bli EUs utvalgte system.

Valget blir tatt på EU COST-møte i nær framtid. EU COST er et flernasjonalt rammeverk for EU, og har som mål å samkjøre satsinger innenfor forskning og teknologi. Dette øker også samarbeidet mellom forsker eog kunnskapsinstitusjoner i Europa. Møtet denne uken vil legge til rette for å øke innsamling og deling av kunnskap gjennom et ekspertnettverk. Dette foregår ved å etablere et effektivt informasjonssystem om fremmede arter, og NTNUs/Artsdatabankens system er altså her én aktuell kandidat.

Foto: Arnstein Staverløkk/Artsdatabanken