Avdekker alkoholvaner i Malawi

  • Av
    Kortnytt publisert 12.12.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

Bare 27 prosent av mennene i Malawi drikker. Men de som drikker, drikker mye. Det gir store ringvirkninger blant de fattigste.

Det finnes lite av tall rundt rus og alkohol i Afrika. For å få mere data, bevilget Norges forskningsråd penger til prosjektet ALMA i 2010 med SINTEF i spissen. En stor spørreundersøkelse og en kvalitativ studie er nå gjennomført blant innbyggere fra 18 år og oppover i Malawi. Materialet viser at bare 14, 5 prosent av befolkningen i Malawi drikker alkohol, og at kvinnene stort sett er avholdsmennesker. Bare 27, 3 % av mennene drikker – noe som er mye lavere enn i Vesten der 80-90 % drikker, men de som drikker, drikker mye, og både unge og gamle inntar store mengder jevnlig. Alkoholbruken gir store ringvirkninger hos den fattige gruppen og gjør familiene spesielt utsatte.