Nytt arbeidsfysiologisk laboratorium

  • Av
    Kortnytt publisert 25.11.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

SINTEF har åpnet et helt nytt Arbeidsfysiologisk laboratorium. Laboratoriet blir sentralt i arbeidet med å studere hva som skjer med temperatur og varmebalanse i kroppen vår – under svært ulike omgivelsesforhold. Laboratoriet er også viktig i satsningen på SmartWear og Velferdsteknologi i SINTEF. Laboratoriet består av to klimakammer med mulighet til å regulere omgivelsestemperatur fra minus tretti til pluss femti grader, og kan regulere både luftfuktighet og vind. I tillegg er det utstyrt med et basseng hvor vanntemperaturen kan reguleres til ned til to grader, og omgivelsestemperaturen ned til -10 °C med vindeksponering. Laboratoriet er fullt utstyrt for å gjennomføre fysiologiske målinger av kroppstemperaturer, hjertefrekvens, oksygenopptak, lungefunksjon, metabolisme og muskelkraft. Med lett bærbart utstyr kan de fleste målingene også gjennomføres i felt eller på arbeidsplassen.