Premature barn får dårligere motorikk

Prematur fødsel gir dårligere motorikk som voksen, viser en studie ved NTNU […]

Prematur fødsel gir dårligere motorikk som voksen, viser en ny studie fra NTNU. Barn som blir født prematurt og med svært lav fødselsvekt har nedsatte motoriske ferdigheter som voksne. Studien er en del av et større prosjekt kalt «Lav fødselsvekt i et livstidsperspektiv», og ledes av en forskningsgruppe som holder til ved Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Studien er den første der man har undersøkt motoriske ferdigheter hos unge voksne som ble født prematurt med svært lav fødselsvekt. Denne studien omfattet 36 unge voksne født prematurt med svært lav fødselsvekt, det vil si under 1500 gram, hvor fire av dem hadde cerebral parese. I studien var det også 37 kontrollpersoner som var terminfødte og med normal fødselsvekt.

Deltakerne ble undersøkt ved forskjellige tidspunkt i livet, da de var 14 og 23 år og med ulike tester som blant annet skulle vurdere deltakernes finmotorikk og balanse. Når deltakerne var 23 år hadde de med svært lav fødselsvekt lavere score på alle de ulike testene sammenlignet med kontrollgruppen. Gruppen med svært lav fødselsvekt var også tregere motorisk enn kontrollgruppen. Også longtudinelle analyser i studien viste at det var like mange som hadde motoriske vansker da de var 23 år som da de var 14. Dette viser at de dårligere motoriske ferdighetene funnet i ungdomsalderen vedvarer inn i ung voksen alder. Dette kan ifølge forskerne vise seg å få konsekvenser i det voksne liv, med tanke på fysisk og aktiv livsstil og for valg av utdanning og yrke. Forskerne har publisert artikkelen i tidsskriftet Early Human Development.