Årets europeiske forskningsbiobank

HUNT forskningssenter er mest kjent for å ha gjennomført tre omfattende befolkningsundersøkelser i Nord-Trøndelag. Dise undersøkelsene er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning […]

HUNT forskningssenter er mest kjent for å ha gjennomført tre omfattende befolkningsundersøkelser i Nord-Trøndelag. Disse undersøkelsene er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning. Dataen er framskaffet i løpet av tre ulike tidsperioder mellom 1984-2008. Til sammen har 120 000 personer samtykket til at avidentifiserte helseopplysninger kan gjøres tilgjengelig for godkjente forskningsprosjekter, og 80 000 har avgitt blodprøver. Dette gjør HUNT til en betydningsfull samling av helsedata og biologisk materiale, også i internasjonal sammenheng.

Det er utgitt flere hundre internasjonale vitenskapelige publikasjoner og doktorgrader basert på biologisk materiale som i dag oppbevares i biobanken i Levanger. Data fra HUNT brukes til en rekke forskningsprosjekter innenfor flere fagområder, der de aller fleste er knyttet til sykdom og helse som fedme, demens og kreft. Nylig ble også HUNT biobank kåret til årets europeiske forskningsbiobank for 2013. Juryen vurderte da 17 biobanker fra i alt elleve land, og HUNT gikk ut som vinner blant tre finalister. HUNT biobank er en godt etablert og moderne forskningsbiobank med høyteknologisk utstyr for lagring, analyse, prøvehåndtering og utlevering av biologiske prøver. Biobanken oppbevarer biologisk materiale fra HUNT-undersøkelsene, og tar også imot biologisk materiale fra andre forskere og helseundersøkelser for lagring, analyse og bearbeiding. HUNT forskningssenter er en del av institutt for samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet ved NTNU.

Illustrasjonsfoto: Geir Mogen/NTNU