Supermateriale inspirert av dyreverden

Norske forskere henter inspirasjon fra dyrenes verden når de skal gå i gang med å designe selvrensende og vannavstøtende overflater. Det er professor Christian Thaulow og kollegaene hans ved Institutt for produktutvikling og materialer, NTNU, som arbeider med å lage materiale etter mønsteret fra huden til små jordlevende leddyr med navnet spretthale. Under et elektronmikroskop kan man se at spretthalehuden har et regelmessig mønster, som forskerne ønsker å kopiere.

Nanomaterialforskerne mener de kan få til prosjektet innen to år, men ser på vanskelighetene med å få til en overflate som tåler belastning. De lar seg også inspirere av naturen når det gjelder produksjon av materialet.