Fedme øker faren for slitasjegikt

Overvekt sliter på leddene, og jo tyngre du er, jo større er risikoen for at du vil få alvorlig artrose, det vi gjerne kaller slitasjegikt.  Men bare i knærne; i hoftene spiller det mindre rolle hva din kroppsmasseindeks (BMI) er.

Dette går fram av en studie basert på materiale fra to HUNT-undersøkelser. Den ble utført av forskere ved Institutt for bevegelsesvitenskap, NTNU, og omfattet 30.000 menn og kvinner, som alle i hadde velfungerende og smertefrie hofter og knær i den første undersøkelsen. Ti år seinere rapporterte 351 personer artrose i knær, mens 322 rapporterte artrose i hofter. Forekomsten av kneartrose var 3-4 ganger større blant personer med fedme (BMI over 30), sammenlignet med normalvektige personer. Også overvekt (BMI 25–29) var forbundet med økt risiko. Disse sammenhengene var litt sterkere blant kvinner enn blant menn.

Forskerne undersøkte også om hard trening kan være en risikofaktor for å utvikle artrose, spesielt blant overvektige, men fant ingen slike sammenhenger her. Redselen for slitasjegikt bør derfor ikke skremme noen, heller ikke de overvektige, fra å trene, sier de.