Ubåt fant ukjente vrak

Ved hjelp av den selvstyrte undervannsfarkosten Hugin HUS har forskere fra NTNU og Forsvarets forskningsinstitutt oppdaget tre hittil ukjente vrak i Trondheimsfjorden. Det vesle fartøyet krysset fram og tilbake over et forhåndsprogrammert område, mellom fem og 15 meter over sjøbunnen.  Om bord hadde det en akustisk sensor som sendte ut lydsignaler. Disse ble omdannet til detaljerte bilder av bunnen. Det er første gang marinarkeologer har tatt i bruk så avansert teknologi. Arkeologene ved NTNU Vitenskapsmuseet har ingen planer om å ta opp vrakene, men har fått inn en mengde data som de vil undersøke nærmere. I løpet av våren vil de undersøke minst ett av vrakene ved hjelp av fjernstyrte undervannsroboter.

Bildet viser en lekter på ca. 100 meters dyp utenfor Munkholmen. (Foto: Forsvarets forskningsinstitutt)