Psykisk syke blir nedprioritert

  • Av
    Kortnytt publisert 19.02.13
    Tidligere redaktør og skribent i Gemini

I tråd med intensjonene i samhandlingsreformen gir kommunene i økende grad et tilbud til pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Dette går ut over det forebyggende psykiske helsearbeidet. Svært syke mennesker med omfattende og sammensatte behov legger nå beslag på nesten alle ressursene innenfor kommunale tjenester rettet mot psykisk helse, ifølge en ny rapport fra SINTEF. Rapporten konkluderer med at det er behov for å vurdere om statlige midler bør tilføres spesifikt til kommunene for forebygging av psykiske lidelser.