Steinalderhverdag

Ill.: Wikimedia Commons

I 1974 fant arkeologer fra Vitenskapsmuseet i Trondheim omfattende spor etter en ti tusen år gammel bosetning på Vega i Nordland fylke.

I høst graver neste generasjon NTNU-arkeologer ut dette feltet i sin helhet, og håper å finne svar på hvordan de første nordmenn organiserte dagliglivet sitt.