Bedre tilpasset høreapparat

Problemer med tilpasning gjør at mer enn 20 prosent av høreapparatbrukerne benytter utstyret mindre enn en time daglig. IT-forskere ved SINTEF har, sammen med bedriften Audioplus og med midler fra Forskningsrådet, kjørt et forprosjekt der audiograf og bruker sitter ved et bord med touch-skjerm (bildet). Ved hjelp av en lydsimulator lager de realistiske lydbilder sammen, og samarbeider på skjermen om å justere ulike målestørrelser. Standard maskinvare kan brukes; kun programvaren som syr det hele sammen, må utvikles. Nå søkes det om midler for å ta prosjektet videre i 2013.