Sør-Afrika snuser på norske sensorer

SINTEF IKT og SINTEF-knoppskuddet GasSecure står bak en sensor som i dag brukes til å oppdage lekkasjer av eksplosive hydrokarbongasser, inklusive metan, på oljeplattformer. I samarbeid med sør-afrikanske forskere og industrifolk skal det nå utredes om en spesialtilpasset versjon av sensoren også kan benyttes til å oppdage hydrokarbongasser i gruveganger og bedre sikkerheten. Prosjektet har fått navnet WIGAMI – Wireless Gas Sensing in Mines. Det bilaterale prosjektet er finansiert av norsk UD representert ved Norges ambassade i Pretoria, og skal pågå ut 2013.

 

Sørafrikansk industri og forskning, her representert ved Dominik Schulte fra IKT-bedriften Tellumat og John Isaac fra forskningsinstituttet CSIR, har innledet samarbeid med SINTEF IKT