A lock draw in binary numbers

Trygt i vannsystemer

De nye forskriftene om objektsikkerhet og sikring av infrastruktur mot sabotasje og terror, har gjort at Oslo kommune har ekstra skarpt fokus på IT-sikkerhet i vannforsyningssystemene sine.

I prosjektet SMS for VAV (Secure and Monitored Service from Oslo VAV), som går fra 2012 til 2014, skal SINTEF-forskere bidra med sin tverrfaglighet og sjekke nye styringsmuligheter, nye kommunikasjonsmuligheter og sikkerhet koblet mot nye løsninger. Det skal testes ut om sensorer og sensornettverk kan overta dagens målinger i stedet for kabler. Og samtidig skal sikkerhetsfaren rundt den nye kommunikasjonsteknologien klarlegges.

Prosjektet er finansiert av Regionalt Forskningsfond Hovedstaden.