SIGNERT: LA SOLCELLEEVENTYRET VARE!

Forskere fra NTNU og SINTEF mener Norge kan bli en stor eksportør av solceller og solcellematerialer. Kongstanken er å bruke ren, fornybar vannkraft som innsatsfaktor for å framstille solceller med super-ren silisium fra norsk metallurgisk industri. Ved å ekspor tere vannkraft i fast form på denne måten, vil Norge gi et bidrag som virkelig monner i et globalt klimaregnskap.

I dag ligger norsk industri i verdensfronten innen solceller.

Norges stilling skyldes verdensledende kompetanse i en metallurgisk industri, som mange feilaktig har trodd er både gammeldags og forurensende. Ved NTNU og SINTEF har vi også bygd opp internasjonalt ledende FoU-miljøer på området.

«I en knall hard konkurranse beholder vi ikke ledertrøya uten å gjøre de rette grepene»

I en knallhard internasjonal konkurranse beholder vi ikke ledertrøya uten å gjøre de rette grepene. Hovedutfordringen er å utvikle nye produksjonsmetoder som reduserer prisen på solcellematerialer. Forskning er nøkkelen for å lykkes.

Solcelleindustrien satser mye på forskning. Det er avgjørende for norsk konkurranse evne at også myndighetene bidrar mer.

Det er positivt at Stortinget nylig samlet seg om et klimaforlik der forskning på fornybar energi gis høy prioritet. Et nødvendig skritt videre er å investere tungt i laboratorier. En bred allianse mellom forskning, universiteter og næringsliv foreslo nylig at statensom et første skritt investerer 20 milliarder kroner fra oljefondet for å bygge verdensledende laboratorier på områder hvor norske forskningsmiljøer virkelig kan bidra internasjonalt. Materialer, solceller og annen fornybar energi er ett av områdene hvor Norge virkelig må prioritere. Vi kan bare lykkes hvis vi har de beste laboratoriene.

I løpet av sin levetid kan solcellene produsere 40 ganger den energien som går med til å lage dem. Miljøgevinsten er enorm, men selv med nye metoder vil selve produksjonen av solcellematerialer fortsatt være energikrevende. Omstilling til produksjon av solcellematerialer er en ønsket utvikling av norsk prosessindustri til produkter med større toleranse for økende energipriser. Men lite forutsigbare rammebetingelser og usikker energiforsyning fører til at prosessindustrien svekkes. Hvis dette får skje, kan det norske solcelleeventyret glippe. Det handler om å gjøre riktige og helhetlige valg innen både miljø, forskning, energi- og næringspolitikk.