Omega-3 bremser kreftceller

At tran er sunt på mange vis, har vi visst lenge. Men nå har forskere også funnet ut at omega-3-fettsyrene DHA og EPA kan redusere veksten av enkelte kreftceller.

Doktorgradsstudent Caroline Hild Pettersen og kolleger ved NTNU har forsket på omega-3-fettsyrene DHA og EPA – som finnes i både tran og annen sjømat.

Hensikten var å se hvordan disse fettsyrene påvirker veksten av kreftceller, og hvilke mekanismer som er involvert.

Pettersen har funnet ut at omega-3 ser ut til å redusere veksten av tarmkreftceller og leukemiceller fra mennesker.

Ubalanse, stress og celledød

– Vi har vist at noen kreftceller er følsomme – de vokser mindre når man gir dem omega-3-fettsyrer – mens andre ikke gjør det. Vi har som mål å finne ut hvilke mekanismer som blir påvirket av disse fettsyrene.

– Og vi er de første som viser at omega-3-fettsyrer aktiverer et signalspor som er involvert i normal stressrespons (ER-stress) i kreftceller, sier hun.

ER (endoplasmatisk retikulum) er den delen av cellen som blant annet regulerer kalsiumnivåene i cellen. Når disse mekanismene forstyrres og det blir ubalanse i systemet, oppstår ER-stress.

Mens cellen prøver å gjenopprette skaden, stoppes celleveksten midlertidig. Og hvis reparasjonen ikke lykkes, kan ER-stress føre til celledød, noe som er positivt når det gjelder kreftceller.

Ikke alle påvirkes

Samtidig som noen kreftceller blir påvirket av omega-3, viser også forskning at andre kreftceller forblir upåvirket.

Dette skyldes sannsynligvis forskjellig genetisk oppbygning av kreftcellene, og det er dette forskerne ved NTNU har sett videre på.

Omega-3 i normale mengder er ikke skadelig for friske celler, og mengden omega-3 brukt i studiene, tilsvarer mengden man lett kan oppnå i kroppen ved bruk av omega-3-supplementer til kosten.

Kan hjelpe cellegiften?

Selv om doktorgradsavhandlingen til Pettersen nå er ferdig, fortsetter forskerne med å lete etter mekanismer som påvirkes av omega-3-fettsyrer ved ulike typer kreft.

De vil se om det finnes noen fellesfaktorer når det kommer til følsomheten for omega-3-fettsyrene.

– I framtiden kan omega-3-fettsyrer kanskje bli et supplement til annen behandling, men det vil ta tid å avklare denne muligheten, sier Pettersen.

Studien med tarmkreftcellene viste for eksempel at noen av de samme proteinene som er målet for cellegiftbehandling, ble påvirket av omega-3.

– Det gir en indikasjon på at omega-3 i noen tilfeller kan hjelpe cellegiftbehandlingen. Men dette krever mer forskning, understreker forskeren.

Caroline Hild Pettersen arbeider ved NTNUs Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer.

Referanser:

Slagsvold m.fl.: DHA alters expression of target proteins of cancer therapy in chemotherapy resistant SW620 colon cancer cellsNutrition and Cancer, Volume 62, Issue 5, 2010, doi: 10.1080/01635580903532366.

Slagsvold m.fl: The antiproliferative effect of EPA in HL60 cells is mediated by alterations in calcium homeostasisLipids, Volume 44, Number 2 (2009), 103-113, doi: 10.1007/s11745-008-3263-5.