Fra tiger til tare på tanken

Tare er fin å se på, men framfor alt en nyttig vekst. Nylig etablerte SINTEF Norsk senter for tang- og tareteknologi som skal gjøre det mulig å dyrke tang og tare i stor skala. Dyrking av tare gjør at man kan lage drivstoffet bioetanol pluss varme- og drivstoffressursen biogass – uten å bruke mat som råstoff, og uten å legge beslag verken på matjord eller på ferskvannsressurser.