Brannbil

Brannfolk mangler formell kompetanse

Foto: Arve Felsche

Foto: Arve Felsche

Det legges ned rundt 500 årsverk i brannvesenene på forebyggende arbeid. Men flere brannvesen føler at det er for lite fokus på innhold og kvalitet i arbeidet, og spørsmålet blir om årsverkene er en nyttig investering? SINTEF har utarbeidet en rapport på oppdrag av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) der hensikten var få se på organiseringen og kvaliteten på det brannforebyggende arbeidet i Norge. En av hovedkonklusjonene er at 11 prosent av de som utfører forebyggende arbeid i brannvesenet, mangler formell kompetanse. Det er spesielt i Midt-Norge, Nord-Norge og på Vestlandet at det er en stor andel brannvernansatte uten formell kompetanse.