brann i tunnel

BRANNKATASTROFER KAN AVVERGES

Nye systemer for brannbekjempelse i tunneler kan redde trafikanter som stenges inne av røyken. Det viser tester brannforskere ved SINTEF har gjort i EU-regi.

De nyutviklede systemene kan monteres i eksisterende tunneler. Ifølge SINTEF-forskerne reduserer de varmen, røykutviklingen og giftigheten i røyken så mye at vi kan overleve, selv om vi blir innestengt i røyken fra en brennende buss eller trailer.

Til nå har forskerne prøvd ut ulike systemer basert på vanntåke (vann som dusjes ut i bitte små dråper), både alene og i kombinasjon med skum. Systemene er spesialtilpasset for bruk i tunneler. Forsøkene viser at denne typen systemer kan dempe selv en buss- eller trailerbrann raskt.

Ifølge SINTEFs brannforskere vil dempingseffekten normalt være stor nok til å hindre at en slik brann sprer seg til andre kjøretøyer. Dermed vil det også bli tryggere for brannvesenet å ta seg inn i tunnelen.