Mold

Muggsoppen frikjent

Muggsoppen har ofte vært brukt som forklaring på hvorfor fukt i hus gir folk dårlig helse. Men sammenhengene mellom fuktskader og astma dreier seg om langt mer enn muggsopp og mugg-sporer. Det går fram av et doktorgradsarbeid ved SINTEF/NTNU, der 400 bolighus ble undersøkt.

Overraskende viste det seg at det ikke fantes noen sammenheng mellom muggsoppsporekonsentrasjoner i barnas soverom og astma eller allergi blant barna. Forskerne konkluderer derfor med at man bør lete etter andre komponenter i innelufta når helseplagene oppstår.