El-bilder

Norge som «grønt batteri»?

Et regjeringsoppnevnt utvalg i Tyskland foreslår å gjøre tysk strømforsyning fornybar ved å bruke norsk vannkraft som «batteri».

Tyskerne ønsker at Norge skal pøse vannkraft ut på nettet i Nord-Europa når det er vindstille – og bruke overskudd av billig vindkraft på tidspunkt med lav kraftetterspørsel til å pumpe vann opp i de norske dammene igjen.

I Norge vil dette kreve bygging av såkalte pumpekraftverk. Disse har en turbin som kan brukes som pumpe, og reverseres for å produsere strøm. Forskningssenteret Cedren, ett av åtte nasjonale forskningssentre for miljøvennlig energi (FME), forsker på hva som må til for å realisere en storstilt utbygging av pumpekraftverk.