Skrivebok

Mykner på mattekrav

Foto: NTNU Info/Kim Nygård

Foto: NTNU Info/Kim Nygård

NTNU åpner for bruk av skjønn og mykner på det absolutte kravet om at sivilingeniører må ha 52,5 studiepoeng i matematikk for å jobbe som lærere.

Fram til nå har slike sivil-ingeniører blitt stoppet av krav om ekstra matematikk. Etter fem års studier med 37,5 studiepoeng (sp) i matte måtte de ta ytterligere 15 sp i faget før de kunne søke seg til praktisk-pedagogisk utdanning. I fjor bad Kunnskapsdepartementet om at NTNU mykner kravene. På den måten kan flere siv.ing.-er komme seg ut i skoleverket – der behovet for realfaglærere er stort.

Norsk matematikkråd aksepterer NTNUs nye linje.