Sushi

Delikatesse i Øst-Europa og Japan

Delikatesse i Øst-Europa og JapanSINTEF Fiskeri og havbruk mener det ligger an til en mangedobling for norsk eksport av silderogn til markeder i Øst-Europa og Japan. I dag er Norge en liten aktør på dette markedet med snaue 850 tonn.

Silderogn er et etablert produkt i Asia, og har som biprodukt et stort potensial siden det er svært næringsrikt på blant annet proteiner og omega-3 fettsyrer. Spesielt i Japan er silderogn en delikatesse, samt i markeder som Russland, Romania, Hviterussland og Ukraina der rognen blant annet brukes som ingrediens i salater.

Dagens marked er også er stort på lodderogn – et produkt som kan erstattes med silderogn.