Sild

Omega-3 og proteiner fra sild

Restråstoff fra sild har til nå blitt brukt som grunnlag for fôr til oppdrettsnæringen. Nå kan dette mangedoble sin verdi som råmateriale til helseprodukter for mennesker. SINTEF jobber med produksjonsmetoder og renseprosesser for å optimalisere oljeprodukter, og forskere kan nå legge fram oppsiktsvekkende gode resultater på innholdet av lipider og proteiner i silderåstoffet. Norsk sildeproduksjon etterlater seg flere hundre tusen tonn restråstoff per år, og dette kan næringen utnytte kommersielt.

Ana Karina Carjaval ved SINTEF sier at om restråstoffet utnyttes raskt etter filetering kan det gi flere millioner mennesker omega-3 fettsyrer og proteiner.