bygning design

Varmepumpe er bra

Med hjelp fra SINTEF har Enova evaluert tilfredshet hos boligeierne som fikk støtte i 2003 til å kjøpe varmepumpe. Hele 96,3 prosent svarer at erfaring fram til i dag er god eller akseptabel. Ni av ti svarer at det er godt eller akseptabelt samsvar mellom forventet og faktisk oppnådd strømsparing. Så mye som 97 prosent svarer at varmepumpen har hatt god eller akseptabel innvirkning på den generelle trivsel i boligen.

Konkrete spørsmål om inneklima tyder også på at folk er fornøyd. På minussiden trekker støy fra inne- og utedel i negativ retning, og 15,8 prosent av de installerte systemene er ikke lenger i drift. Likevel har 61,3 prosent av disse eierne skaffet seg et nytt system. Det kan tyde på at de har vært fornøyd med å ha varmepumpe.