Vil lede klimaforskningen

SINTEF og NTNU er beredt til å ta lederrollen på norsk forskning innenfor klima og energi. Institusjonene har tatt direkte kontakt med statsministeren og foreslått en økt forskningsinnsats på området.

Rektor Torbjørn Digernes og konsernsjef Unni Steinsmo mener at om Norge skal nå målene om å bli karbonnøytralt innen 2050, må forskningen trappes opp på en rekke felter. De hevder at de to forsknings- og utdanningsinstitusjonene har forutsetninger for å bidra siden de er ledende på flere områder innen energi- og miljøforskning.

SINTEF/NTNU ønsker blant annet 300 millioner per år til fornybar energi, 100 millioner til forskning på fjerning og lagring av CO2 og 200 millioner til å modernisere utstyr og laboratorier for forskning innen solenergi.